صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۴ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

احتمال فاسد شدن کمک های غذایی قزاقستان در بندر حیرتان

احتمال فاسد شدن کمک های غذایی قزاقستان در بندر حیرتان

مسئولان بندر حیرتان می گویند که اضافه از ۲۰ روز می شود که بیش از پنجاه واگن کمک غذایی از قزاقستان رسیده است، اما حکومت آن را انتقال نداده است. آنان می گویند که مواد غذایی کمک شده در حال فاسد شدن است.
پس از شیوع ویروس کرونا و افزایش فقر در افغانستان شمار زیادی از کشور ها مواد غذایی و تجهیزات طبی به این کشور کمک کردند. در این میان قزاقستان بسته های کمکی مواد غذایی را به شمول آرد، روغن، مکرونی، شیر و دیگر مواد غذایی را به مردم افغانستان فرستاده است.
در حالی که میلیون تن در این کشور با فقر و ناداری دست و گریبان اند و نان شب و روز شان را ندارند، اما مواد غذایی کمک شده قزاقستان در خط آهن بندر تجارتی حیرتان در حال فاسد شدن است.
مسئولان بندر تجارتی حیرتان در شمال افغانستان امروز پنج شنبه خبر داده اند که اضافه از بیست روز می شود که بیش از پنجاه واگن «کانتینر» مواد غذایی کمک شده قزاقستان به این بندر رسیده است، اما تاکنون از سوی حکومت افغانستان انتقال داده نشده است.
محمد کاظم مهرزاد، معاون اداره خدماتی بندر حیرتان (استراس) در این باره به دویچه وله گفت: «ادارات مربوطه باید هرچه زودتر مواد را انتقال  وبه مستحقین بدهند، چون هوا گرم است و مواد داخل واگن ها است. امکان دارد مواد در داخل واگن ها در این گرمای سوزان حیرتان فاسد شود.»
این مسئول اداره خدمات بندر تجارتی حیرتان می افزاید که انتقال این مواد غذایی و توزیع آن به نیازمندان، کار اداره مبارزه با حوادث است. با آنکه آنان چندین نامه به نهاد های ذی ربط فرستاده اند تا این مواد غذایی را هرچه زودتر انتقال دهند، اما تاکنون هیچ نهادی اقدام نکرده است.
مهرزاد در این باره افزود: «خواهش جدی ما  از ادارات مربوطه این است که باید این مواد را انتقال دهند از یک سو در داخل واگن ها فاسد خواهد شد و از سوی دیگر امکان دارد تاریخ مصرف آن نیز بگذرد.»
منیر احمد فرهاد، سخنگوی والی بلخ با تائید این موضوع می گوید که مقام های محلی بلخ به منظور انتقال این واگن ها چندین نامه به حکومت مرکزی  فرستاده اند و در انتظار پاسخ آنان هستند.
منیر احمد فرهاد در این باره به دویچه وله گفت: «ما به خاطر انتقال این بسته های کمکی به مرکز مکاتیب فرستاده ایم و انتظار هدایت دولت مرکزی را داریم، اداره محلی بلخ آنچه در صلاحیت های کاری اش بوده در قبال انتقال بسته ها انجام داده است.»
احمد تمیم عظیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به دویچه وله در این مورد گفت: «کار تدارکاتی انتقال این مواد جریان دارد.  روز شنبه هفته آینده قرار داد می شود و احتمالا روز یک شنبه این محموله به کابل انتقال داده خواهد شد.»
مسئولان اداره خدمات بندر تجارتی حیرتان (استراس) تاکید می ورزند که از یک سو موجودیت این واگن ها یک خط ریل را نیز مسدود ساخته است و کار این اداره را به مشکل رو به رو ساخته است و از سوی دیگر کشور قزاقستان طی چند روز اخیر خواستار تسلیم دهی واگنهای خالی  شده است.