صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۴ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برخی اعضای حزب جمعیت اسلامی: بجاى ربانى، عنايت الله شاداب رياست حزب را عهده دارمى باشد

برخی اعضای حزب جمعیت اسلامی: بجاى ربانى، عنايت الله شاداب رياست حزب را عهده دارمى باشد

نزديک به ٥٠ عضو جمعيت اسلامى در نشستى تصميم گرفته اند که تا برگزاری مجمع عمومی این حزب، به عوض صلاح الدين ربانى ،سید عنایت الله شاداب ریاست حزب را برعهده داشته باشد. اما یک عضو رهبری این حزب این تصمیم را مردود می داند. این درحالی است که پس ازکشته شدن برهان الدین ربانی، پسرش صلاح الدین ربانی به صفت رییس حزب جمعیت اسلامی تعيین گردیده و تاکنون این سمت را عهده دارمى باشد .
عطاء محمد نور رییس شورای اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان درصفحه فیسبوکش نوشته است که در جلسۀ روز گذشته، شورای رهبری که به اشتراک بیشتر از دو سوم کُل اعضاى اين حزب دایر گردید ، در مورد مصالحه با طالبان، مشارکت در حکومت، بازسازی وفعال سازی بیشتر جمعیت اسلامی افغانستان بحث صورت گرفت و برخی تصامیم نیز اتخاذ شد.
نورگفته است که به «کمیسیون تدارک مجمع عمومی» وظیفه سپرده شد که زمینه برگزاری مجمع عمومی جمعیت اسلامی را با توجه به ضرورت مبرم بازسازی جمعیت، فراھم نماید. موصوف گفته است که دراين نشست تصميم گرفته شده که استاد سید عنایت الله شاداب، عضو شورای رھبری و ازموسسان جمعیت اسلامی افغانستان، تا برگزاری مجمع عمومی، ریاست جلسات شورای رھبری این حزب را بر عھده داشته باشد.
منبع نگاشته است که جمعیت اسلامی افغانستان به گونه فعال و سازنده از پروسۀ مصالحه ملی حمایت می نماید و خواھان حضور فعال و موثر در سطوح مختلف شورای عالی مصالحه ملی می باشد. همچنان دراين نشست برمشارکت فعال این حزب در حکومت و نقش موثر در تشکیل نظام تاکید شده و فیصله گردیده که به منظورايجاد هماهنگى ميان جمعيت اسلامى، شخصيتهای حوزه جهاد ومقاومت و سايرشخصيتهای ملى و جامعه مدنى، هسته مركزى ايجاد گردد.
رییس شورای اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان می گوید که تصامیم یاد شده از سوی ۴۷ عضو برحال شورای رهبری جمعیت اتخاذ شده است. اين درحاليست که به اساس معلومات منبع در حال حاضر شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان دارای ۶۲ عضو برحال می باشد.
منبع حزب جمعیت اسلامی به رسانه ها گفته است، اعضای حزب جمعیت اسلامی افغانستان، به این باور اند که در مذاکرات صلح با طالبان، حضور ضعیفی دارند و از سویی هم، صلاحالدین ربانی، مخالف ایجاد شورای مصالحه ملی بوده و به همین دلیل، شمار زیادی از اعضای شورای رهبری این حزب، تصمیم گرفتند تا صلاح ربانی را از این سمت برکنار کنند.
به گفته وی، اعضای شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان، به تازگی، رابطهی خوبی با امرالله صالح، معاون اول ریاستجمهوری، برقرار کردهاند و به این باور اند که صالح، در آینده از موقف سیاسی این حزب و مجاهدین حمایت خواهد کرد و به این گونه تلاش میکند که حمایت جهادیها را با خود داشته باشد.
اما دگر جنرال جان احمد «حقجو»عضو ارشد رهبری جمعیت اسلامی افغانستان در اشاره به راه اندازی جلسه و تصمیم یاد شده در صفحه فیسبوک اش چنین نگاشته است:« جلسه که بنام شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان بدون حضور داشت محترم صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی و اکثریت اعضای ارشد برجسته این حزب بنابر آجندای مشخص و حمایت حلقات خاص برگزار شده بود، تصامیم آن از بنیاد مردود است.»
او می گوید:« جمعیت اسلامی افغانستان با تاریخ پُر افتخارش در مقابله با معامله گری و کودتاها مبارزه کرده، افراد و اشخاصی که در صدد پراگندگی و تفرقه میان این حزب بزرگ مردمی است، آرمان های شان را به گور خواهند برد.»
با اين حال حزب جمعيت اسلامى با انتشاراعلاميه اى که کاپى آن به دسترس پژواک قرار گرفته است ، گفته است که شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان به هیچ گروه و یا شخصی اجازه نمی دهد تا از نام و نشان این حزب، برای مقاصد فردی و مأموریت طلبی های پیش پا افتاده استفاده نموده و ارزش های جمعیت اسلامی افغانستان را به معامله بگیرد.
دربخشى ازاين اعلاميه خاطرنشان گرديده که جمعیت اسلامی افغانستان برای چگونگی برگزاری کنگره این حزب به شکل اصولی و مطابق مفاد مرامنامه و اساسنامه جمعیت، کمیته ای را به زودی معرفی می کند تا در مورد چگونگی برگزاری کنگره، به شورای رهبری پیشنهاداتش را ارائه نماید؛
منبع افزوده است که، جمعیت اسلامی افغانستان، کارش را عملا منحیث اپوزسیون سیاسی فعال حکومت آغاز نموده و پس از رایزنی با تمام احزاب و جریان های تأثیر گذار، گام های اساسی مشترک را دنبال می نماید.
به همين گونه درادامه اى اعلاميه گفته شده است که جمعیت اسلامی افغانستان در راستای اصلاحات و به هدف پایان دادن به سوء استفاده از نام و نشان این حزب، عضویت استاد عطامحمد نور، محمد یونس قانونی، کلیم الله نقیبی، عبدالحفیظ منصور، عبدالشکور واقف حکیمی، سید عنایت الله شاداب و عبدالستار مراد را که بارها دست به تحرکات نادرستی در داخل صفوف جمعیت اسلامی زده و از نام پُر افتخار این حزب تاریخی دست به معامله های ناشایسته ای زده اند، در جمعیت اسلامی به حالت تعلیق در می آرد.
گفتنی است که پیش از این، حزب جمعیت اسلامی افغانستان به ریاست صلاحالدین ربانی که یکی از حامیان اصلی دسته  انتخاباتی ثبات و همگرایی در انتخابات ریاستجمهوری اخیر بود، اعلام کرد که در توافق اخیر میان عبدالله عبدالله و محمداشرف غنی، به هیچ وجه شریک نیست.
این حزب، اعلام کرده بود که نتیجه اعلام شده انتخابات ریاستجمهوری، خلاف قانون و طرزالعملهای انتخاباتی و فاقد استانداردهای لازم مشروعیت بود و از همین رو، هرگونه حکومت بیرون شده از دل این انتخابات، مشروعیت و اعتبار قانونی ندارد و همچنان، امضای توافقنامهی سیاسی میان عبدالله و غنی، به نتیجهی تقلبی انتخابات مشروعیت بخشیده و به اعتماد و باور ملی به روندها و پروسههای مردم سالاری آسیب جدی رسانیده و از سویی هم، ساختار متمرکز قدرت نیز حفظ شده است.
این حزب، تأکید کرده بود که پذیرش این موضوع، به معنای عبور از خط سرخ و زیر پا نهادن اصل حیاتی این حزب مبنی بر توزیع افقی قدرت است.