صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حاصلات پسته بادغیس درسال روان نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش می یابد

حاصلات پسته بادغیس درسال روان نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش می یابد

وزارت زراعت می گوید که امسال حاصلات پسته بادغیس بیش از ۳۴ هزار متریک تن خواهد رسید، که نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش خواهد یافت.
درخبرنامه اى اين وزارت که نسخه آن دردسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته است، به نقل از عبدالتواب تایب رییس زراعت بادغیس نوشته شده است:« بر اساس آمارهای جمعآوری شده و ارزیابیها از جنگلهای طبیعی پسته در این ولایت، امسال نزدیک به بیش از ۳۴ هزار متریک تُن پسته، در بادغیس در مقایسه با سال گذشته بیشتر تولید خواهد شد.»
وی گفته است:« سال قبل به دلیل خشکسالی در سال ۱۳۹۷، نودههای درخت پسته باروری لازم نداشت و حاصلات کاهش یافته بود؛ اما امسال چون برف و بارندهگی در سال قبل به حد کافی بود، حاصلات پسته هم افزایش قابل ملاحظه‌‌ای دارد .»این درحالیست که سال گذشته میزان حاصلات پسته در ولایت بادغیس به بیش از ۱۵ هزار متریک تُن رسیده بود.
به نقل از منبع ، دربادغیس حدود ۳۰ هزار هکتار جنگل طبیعی پسته وجود دارد و در سالهای اخیر در نتیجه تلاشهای وزارت زراعت و موسسات همکار، باغهای بیش تر پسته در این ولایت ساخته شده است. ریاست زراعت بادغیس میگوید که در نتیجه این تلاشها حدود چهار هزار باغ پسته ساخته شده؛ اما تا کنون به ثمر نرسیدهاند.
منبع همچنین از احیای ۱۲۰ هکتارجنگلهای طبیعی پسته در سال جاری خبر داده میگوید: «سال قبل ۱۶۰ هکتار جنگل طبیعی پسته احیا گردید و امسال هم مطابق به پلان منظور شده ۱۲۰ هکتار از جنگلهای طبیعی پسته احیا میگردد.»
در عين حال ،اداره زراعت در اوایل بهار امسال حدود ۷۰ هزار نهال پسته را در داخل سبزخانه پرورش داده و به قیمت مناسب برای باغداران عرضه کرده که تاکنون دوهزار و ۵۰۰ جریب زمین از جانب اداره زراعت و موسسههای همکار، باغ جدید پسته ساخته شده است.
درادامۀ خبرنامه آمده است که پسته ولایت بادغیس یکی از بزرگ ترین منبع درآمد دهقانان این ولایت می باشد که از کیفیت خوب و شهرت جهانی برخوردار است.