صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برخی سرپرست وزیران، مامورین را برکنار و افراد نزدیک به خود شان را مقرر می کنند

برخی سرپرست وزیران، مامورین را برکنار و افراد نزدیک به خود شان را مقرر می کنند

شماری اعضای ولسی جرگه ضمن تاکید بر معرفی نامزد وزراء به این جرگه می گویند که برخی سرپرست وزیران خلاف قانون، مامورین را برکنار و در عوض آنها افراد نزدیک به خود شان را مقرر می کنند.
محمد اشرف غنی در نزده هم حوت سال گذشته برای بار دوم به حیث رییس جمهور حلف وفاداری یاد کرد و گفته بود که به زودی اعضای کابینه را برای کسب رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی می کند؛ اما تاکنون این کار را نکرده  است و شمار زیاد وزارت ها از سوی سرپرستان اداره می شوند.
رییس جمهور برای وزارت های امور خارجه، معارف، مالیه، معادن، اطلاعات و فرهنگ، صحت عامه، امورزنان، ریاست عمومی امنیت ملی و د افغانستان بانک نامزدان را تعیین نموده، اما به ولسی جرگه معرفی نشده اند. در نشست دیروز ولسی جرگه نیز بار دیگر بر ادامه کار سرپرستان در ادارات و عدم معرفی نامزد وزراء انتقاد شد.
نظیفه ذکی نماینده مردم کابل در ولسی جرگه گفت:«حالا خو توافق سیاسی نیز صورت گرفته است، چرا اعضای کابینه برای گرفتن رای اعتماد معرفی نمی شوند، اکثر سرپرستان خلاف قانون برکناری و تقرری ها را آغاز کرده اند که این کار آنها سبب نگرانی مامورین ادارات و وکلا شده است.»
به اساس «توافق سیاسی» میان رییس جمهور محمد  اشرف غنی و عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی، قرار است که شماری از نامزد وزراء از سوی عبدالله به رییس جمهور معرفی شوند، اما صدیق صدیقی سخنگوی رییس جمهور دیروز گفت که تا حال فهرست نامزد وزراء از سوی عبدالله با ریاست جمهوری شریک نشده است.
حاجی هاشم فاریابی نماینده مردم فاریاب در این جرگه گفت: «اگر کابینه معرفی نشود، سرپرستی ادامه پیدا می کند و در زمان  رخصتی های تابستانی شورای ملی، [نامزد وزراء] هر کاری که دل شان باشند انجام خواهند داد.»  به اساس قانون اساسی،رخصتی یک و نیم ماهه تابستانی شورای ملی در اول اسد آغاز می شود.
فاریابی خواهان معرفی اعضای کابینه قبل از آغاز رخصتی های تابستانی به این جرگه شد و گفت که باید به فرهنگ سرپرستی خاتمه داده شود، زیرا به گفته او شماری سرپرستان خلاف قانون برخی کارمندان ادارات ذیربط را برکنار و افراد نزدیک به خود شان را مقرر کرده اند.
وی می گوید که عملکردهای سرپرستان مایع نگرانی مامورین شده و هر مامور دولت نگران است که از سوی سرپرست به بهانه ای برکنار نشود. شماری اعضای دیگر این جرگه نیز اظهارات مشابه داشتند.
میر رحمان رحمانی رییس ولسی جرگه گفت:«چندمین بار است که وکلا صدا می کنند تا اعضای کابینه معرفی شوند،اما متاسفانه با وجود تعهداتی حکومت، تاکنون معرفی نشده است، کارکرد سرپرستان سبب نگرانی وکلا و کارمندان دولت شده است و باید به این فرهنگ پایان داده شود.»
او نیز می گوید که شماری از سرپرستان در وزارت ها خلاف اصول و قانون برخی مامورین را برکنار و در عوض آنها افراد نزدیک به خود شان را مقرر کرده اند و این روند ادامه دارد. وی بار دیگر از رییس جمهور خواست تا قبل از رخصتی های تابستانی نامزد وزراء را برای گرفتن رای اعتماد به این جرگه معرفی کند.