صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

غنی: خشونت طالبان چالش‌های جدی برای روند صلح ایجاد می‌کند

غنی: خشونت طالبان چالش‌های جدی برای روند صلح ایجاد می‌کند

اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، هشدار داده که خشونتهای گروه طالبان پروسه صلح این کشور را تهدید میکند. او در یک کنفرانس ویدیویی راجع به آمادگیهای حکومت برای مذاکره با طالبان به نمایندگان چندین کشور معلومات داد.
حکومت افغانستان و گروه طالبان برای شروع مذاکرات صلح آمادگی میگیرند تا به حدود دو دهه جنگ در این کشور پایان دهند. اما خشونتهایی که بعد از یک آتش بس سه روزه در ماه می اندکی کاهش یافته بود، دوباره شدت گرفته است و مقامهای حکومتی گروه طالبان را به کشتن صدها تن از نیروهای امنیتی در هفتههای اخیر متهم کرده اند.
رئیس جمهور غنی نخستین کنفرانس از سه کنفرانس آنلاینی را میزبانی کرد که هدف آن معلومات دادن به جامعه بینالمللی راجع به آمادگیها برای مذاکرات صلح و کسب اجماع بینالمللی در مورد آن است.
غنی به اشتراککنندگان این کنفرانس ویدیویی گفت: «اگر طالبان به جنگ ادامه بدهند، پروسه صلح افغانستان با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.» براساس اعلامیهای که دفتر رئیس جمهور نشر کرده، او گفته است: «بدبختانه سطح کنونی خشونتها در مقایسه با سال گذشته بالاتر است.»
در این کنفرانسها نمایندگان چندین کشور از جمله ایالات متحده امریکا و روسیه و همچنین سازمانهای بینالمللی مانند ملل متحد اشتراک کرده بودند. کشورهای اشتراککننده دیگر شامل پاکستان، هندوستان، ایران، چین، مصر و قطر اند.
اما اندکی پیش از شروع نخستین کنفرانس آنلاین، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گروه طالبان را به دلیل افزایش حملات مورد نکوهش قرار داد. صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به خبرنگاران گفت: «از جانب ما هیچ مانعی برای مذاکرات صلح وجود ندارد، اما ما میبینیم که طالبان در این پروسه جدی نیستند.»
صدیقی افزود: «حکومت افغانستان شمار بزرگی از زندانیان طالبان را به هدف کاهش خشونت در کشور آزاد کرده است، اما خشونت کاهش نیافته است.« مقامهای افغانستان گفته اند از ۵۰۰۰ زندانی طالبان که قرار است براساس توافقنامه این گروه با ایالات متحده امریکا آزاد شوند، بیش از ۴۰۰۰ تن آنها آزاد شده اند.