صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یاسین ضیا رئیس ستاد ارتش افغانستان شد

یاسین ضیا رئیس ستاد ارتش افغانستان شد

وزارت دفاع افغانستان تایید کرد که ژنرال یاسین ضیا به عنوان رئیس ستاد ارتش ملی افغانستان گماشته شده است.
آقای ضیا در حمل ۱۳۹۸به عنوان معاون اول وزارت دفاع افغانستان منصوب و تاکنون دراین سمت کار میکرد.
یاسین ضیا از چهرههای شناخته شده امنیتی افغانستان است، از اهالی شمال کابل و از قوم تاجیک است.
او دانش آموخته دانشگاه نظامی افغانستان است و به گفته وزارت دفاع افغانستان در بخش نظامی و اطلاعاتی آموزش عالی دیده است. او همچنین در رشته حقوق و علوم سیاسی تحصیل کرده و در بخش مدیریت و رهبری نیز آموزش دیده است.
یاسین ضیا از چهرههای شناخته شده امنیتی افغانستان است و سخنان او بارها در رسانهها خبر ساز شد. یک بار تصاویر او که مقابل یک کودک خیابانی نشست و گریه میکرد، نیز واکنش زیادی به همراه داشت.
بار دیگر نام او در زمان مدیریت عملیات بازداشت، نظامالدین قیصاری از فرماندهان نزدیک به مارشال عبدالرشید دوستم در ولایت فاریاب مطرح شد.
او در ۱۸ سال گذشته در پستهای ریاست ضد تروریسم، معاون اطلاعاتی و ولایتی امنیت ملی کار کرده است.
آقای ضیا در پائیز سال ۱۳۹۴ توسط اشرف غنی به عنوان والی تخار منصوب شد. انتصاب او همزمان بود با افزایش ناامنی در شمال شرق افغانستان.
دولت هدف خود را از انتخاب او در ولایت تخار سرکوب شورشیان در ولایت تخار و در ولایت همسایگیاش قندوز خوانده بود. با این وجود در سالهای که او والی تخار بود، ناامنی در آن و در ولایت همجوار قندوز همچنان افزایش یافت.
آقای ضیا تا اواخر بهار ۱۳۹۶ والی تخار باقی ماند و بعد از این مقام استعفا داد و ریاست جمهوری افغانستان نیز استعفای او را منظور کرد، اما دلیل استعفای او از این سمت تاهنوز مشخص نیست.
او در سال ۱۳۹۵در مصاحبه به بیبیسی گفته بود که ریشه این ناامنی در ولایت تخار به مقامها در شهر تالقان مرکز ولایت تخار و کابل، پایتخت افغانستان بر میگردد.
در زمان او ولسوالی درقد، هممرز با تاجیکستان به دست طالبان افتاد. او گفته بود که حامیان این ناامنی مشخص شده و مردم هم این افراد را میشناسند و به مسئولان دولت افغانستان هم اطلاع داده شدهاست.
آقای ضیا آن زمان به بیبیسی گفته بود که منتظر میماند که مسئولین در زمینه چه اقدامی را انجام میدهند، در صورتیکه آنان کاری انجام ندهند، خود فهرست عاملان این ناامنی را به رسانهها خواهد داد ولی این فهرست هیج زمان نشر نشد.
بازداشت نظام الدین قیصاری
بازداشت نظام الدین قیصاری، از افراد نزدیک به عبدالرشید دوستم در سال ۱۳۹۷ بار دیگر نام آقای ضیا را سر زبانها انداخت.
آقای قیصاری عصر یازدهم سرطان/تیر ۱۳۹۷ به اتهام تهدید مسئولان امنیتی ولایت شمالی فاریاب دستگیر و به کابل منتقل شد، قیصاری در زمان بازداشت فرمانده پلیس در ولسوالی قیصار و در عین حال فرمانده نیروهای خیزش مردمی علیه طالبان بود.
ادعاهای مطرح شد که در زمان بازداشت آقای قیصاری با او و محافظانش بدرفتاری شده بود. بعدا عنایتالله بابر فرهمند، رئیس پیشین آقای دوستم به رسانهها گفته بود که دستگیری آقای قیصاری «یک توطئه از قبل تعیین شده بود که برای دستگیری وی ۳۰۰ سرباز کماندو از جنوب کشور آورده شده بود».
آقای فرهمند گفته بود که «یاسین ضیا، مشاور شورای امنیت ملی مطابق با یک برنامهای از قبل تعیین شده به ولایت فاریاب سفر کرده بود و درآن هنگام برای دستگیری قیصاری نشست دروغین امنیتی را ترتیب دادند».