صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افزایش درخواست ها برای درج نام مادران در شناسنامه های الکترونیکی

افزایش درخواست ها  برای درج نام مادران در شناسنامه های الکترونیکی

درخواست ها برای درج نام مادران در اسناد شناسنامه و اسناد حقوقی شهروندان در افغانستان بیشتر شده است.
حامیان کمپیاین «نامم کجاست؟» برای حمایت از این درخواست در هرات تأکید دارند که نام های مادران باید در تذکره های الکترونیکی درج شود. آن ها از پارلمان خواسته اند که زمینۀ قانونی تحقق چنین درخواستی را فراهم کنند.
سه سال پیش گروهی از زنان هراتی بخشی از کمپاین سراسری «نامم کجاست؟» را در این ولایت گسترش دادند. هدف از این کمپاین درج نام مادران در اسناد حقوقی به ویژه شناسنامه الکترونیکی بود.
این کمپیان سه ساله امسال در شبکه های اجتماعی نیروی بیشتری پیدا کرده است. شعارهای اصلی حامیان این کمپاین عبارت است از «نامم کجاست؟»، «نامم هویتم، نامت هویتت»، «هویت زنان را انکار نکنید»، «نام من ننگ تو نیست».
لاله عثمانی، آغازگر کمپاین «نامم کجاست؟» در هرات، امیدوار است که نام و هویت زنان بیشتر از این نادیده گرفته نشود. خانم عثمانی گفت: «خوشبختانه همان طوری که در روزهای اول به عنوان بزرگ ترین هشتگ افغانستان معرفی شد و تا امروز که گفتم سه سال از شروع این کمپاین می گذرد، بزرگ ترین هشتگ افغانستان و موثرترین کمپاین شناخته شد، توانست تاثیرات زیادی داشته باشد. ما نمایندگانی از کل افغانستان داریم با خود که این کمپاین را همراهی می کنند.»
درخواست درج نام مادر در تذکره های الکترونیکی در مجلس نمایندگان افغانستان نیز مطرح شده است. قرار است که در کمیسیون امور داخلی این مجلس امروز یک شنبه (۱۲ جولای) در این مورد صحبت شود.
جمیله عظیمی و ناهید نقشبندی، حامیان کمپاین «نامم کجاست؟» تأکید دارند که باید سنت «مادر فلانی» و «زن فلانی» در جامعه پایان یابد و زنان با هویت خودشان شناسایی شوند.
آنان گفتند: «چرا باید ما شرم داشته باشیم از این که نام زن را ابراز کنیم و در حالی که نام زنان صدر اسلام را و نام زنان پیامبر را همگی می فهمند. من فکر می کنم که حذف هویت زنان در واقع به معنی حذف خود زنان از صحفه روزگار است.»
«در کمپاین نامم کجاست؟ زنان فقط هویت خود را می خواهند که مشخص شود و به عنوان یک انسان و فرد فعال در جامعه تبارز کنند.»
هم اکنون شماری از زنان و مردان با حمایت از کمپاین «نامم کجاست؟» با گرفتن نام اعضای خانواده شان که زن هستند، ویدیوهای شان را در شبکه های اجتماعی همرسانی می کنند تا به فرهنگ ننگ دانستن نام زنان نقطه پایان گذاشته شود.
فرهاد دریا، آوازخوان مشهور افغانستان نیز به کمپاین «نامم کجاست» پیوسته است.
آقای دریا گفت: «فرهنگ ناپسند و خرافاتی هویت زدایی که از طرف مردان بر زنان اعمال می شود و در عین حال به مرور زمان خود زنان را به دستگاه های سانسورکننده نام و هویت خود زنان و بانوان مبدل می کند.»
حالا در سومین سال کمپاین «نامم کجاست؟»، حامیان این کمپاین می خواهند که گفتمان ملی به راه اندازند تا نام مادر بیشتر از این نادیده گرفته نشود و در تذکره هویت درج شود.
با این همه، این زنان راه پرپیچ وخمی برای مبارزه با حذف هویت و نام زنان در جامعه افغانستان در پیش دارند.