صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت خارجه: ادامه خشونت ها از سوی طالبان سبب نارضایتی جامعه جهانی از این گروه شده است

وزارت خارجه: ادامه خشونت ها از سوی طالبان  سبب نارضایتی جامعه جهانی از این گروه شده است

وزارت امور خارجه ی کشور می گوید که ادامه ی خشونت ها از سوی طالبان سبب نارضایتی جامعه ی جهانی از این گروه شده است.
گران هیواد، سخنگوی وزارت خارجه، دیروز شنبه ۲۱سرطان در یک نشست خبری گفت که با برگزاری سه نشست پیهم در هفته ی گذشته، اجماع منطقه یی و جهانی برای صلح پایدار در افغانستان تقویت شده است.
او تاکید کرد که افزایش خشونت ها از سوی طالبان سبب شده است که کشورهای عضو جامعه ی جهانی از موضع دولت افغانستان در پیوند به صلح، به گونه ی قوی پشتیبانی کنند.
همزمان فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی می گوید که این شورا آماد ه گی کامل برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان دارد.
آقای خوزون افزود که طالبان باید با کاهش خشونت ها زمنیه ی آغاز عملی گفتگوها را فراهم کنند.
از سوی هم، خیرالله خیرخواه، یک عضو ارشد گروه طالبان و عضو هیات گفتگوکننده طالبان با دولت به شبکه ی الجزیره گفته است که این گروه آماده ی آغاز گفتگوهای صلح با دولت افغانستان است، با این شرط که پنج هزار زندانی طالب از نزد حکومت آزاد شوند.
پیش از این خبرگزاری رویترز به نقل از منبع های نزدیک به طالبان گزارش داده بود که گروه طالبان فهرست جدیدی از زندانیانش را به دولت افغانستان سپرده است، آنچه از سوی شورای امنیت ملی نیز تایید شد.
سخنگوی شورای امنیت ملی گفته است که دولت افغانستان برای تسهیل روند صلح و آغاز گفتگوها، زندانیان طالب را بر اساس فهرست جدید این گروه پس از ارزیابی های لازم تا روزهای آینده از بند رها می کند.
هنوز تاریخ قطعی آغاز گفتگوهای میان افغانان مشخص نیست، اما حکومت افغانستان و گروه طالبان، قطر را به عنوان نخستین کشور میزبان برای انجام گفتگوهای نخستین پذیرفته اند.