صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عبدالله: برای اعلام کابینه به پیشرفت های خوبی دست یافته‌ایم

عبدالله: برای اعلام کابینه به پیشرفت های خوبی دست یافته‌ایم

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه می گوید که برای اعلام کابینه تازه، به پیشرفت های خوبی دست یافتهاند.
آقای عبدالله این سخنانش را در یک گفت وگو با نماینده گان خارجی مطرح کرده است: «ما در اعلام کابینه تازه به پیشرفت هایی دست یافته ایم و پس از آن، اعضای شورای عالی ملی مصالحه اعلام خواهند شد که این کار به ماموریت گروه گفت وگو کننده کمک می کند.»
این درحالی است که منابعی در سپیدار، تایید می کنند که در کار معرفی والیان تازه با آنان رای زنی نشده است.
از سویی هم، اسدالله سعادتی، معاون دوم  عبدالله عبدالله می گوید که قرار است در آینده نزدیک چهره هایی برای معرفی در کابینه از سوی سپیدار به ریاست جمهوری معرفی شوند.
اما یاران عبدالله عبدالله از وجود اختلاف ها میان رهبران هوادار عبدالله عبدالله در باره معرفی چهره ها و مقام ها سخن می زنند.
سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان بیان داشت: «وزارت ها را همراه با معینیت ها و ولایت ها که به ما میرسد همه اش را به یک باره گی برای ما معلوم کنند که ما نفرهای خود را معرفی کنیم که تا کار سهل شود که تقاضای درست هم است.»
در این میان شماری از فعالان حقوق زن در حالی به حضور پررنگ و با معنی زنان در کابینه تاکید می کنند، شماری از اعضای مجلس نماینده گان می گویند که هرگاه کابینه یی که به شورای ملی معرفی می شود حضور پررنگ زنان را نداشته باشد و نیز افراد شایسته معرفی نشده باشند، از سوی مجلس رای اعتماد نخواهند گرفت.
سیما سمر، وزیر دولت در امور حقوق بشر اظهار داشت: «موجودیت فزیکی زنان معلومدار در کابینه مهم است اما برای آنها وقتی که پوزیشن داده می شود باید تقویه شوند در غیر آن رول سمبولیک میتواند داشته باشد.»
عبدالنصیر فراهی، عضو مجلس نماینده گان نیز تصریح کرد: «برای آن کسانی که تخصص نداشته باشند برنامه و طرح نداشته باشند رای نمی دهیم.»
رییس جمهور گفته است که در کابینه تازه حکومت، کم از کم چهار زن حضور خواهند داشت و نیز برای هر ولایت یک معاون والی از زنان معرفی خواهد شد، اما شماری از فعالان حقوق زنان می گویند که چرا رییس جمهور زنان را همچون والی در این ولایت ها معرفی نمی کند؟