صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جوزا ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رهایی ۱۲ زندانی طالبان در هرات از بند حکومت

رهایی ۱۲ زندانی طالبان در هرات از بند حکومت

مقامهای محلی در ولایت هرات تایید کردند که ۱۲ زندانی گروه طالبان روز شنبه(۲۱ سرطان) از بند رها شدهاند.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می گوید که این ۱۲ زندانی گروه طالبان تعهد سپردهاند که دو باره به میدان جنگ بر نمیگردند و به خاطر استقرار صلح و ختم جنگ تلاش میکنند.
او افزود که از زندانیان رها شده تعهد کتبی مبنی بر برگشت بر زندگی صلح آمیز گرفته شده است.
سخنگوی والی هرات همچنان افزود که تاکنون ۷۵ زندانی گروه طالبان از زندان مرکزی این ولایت رها شدهاند.
طالبان نیز روز گذشته ۱۷ زندانی وابسته به دولت افغانستان را در ولایت غور از بند رها ساختند.
رهایی زندانیان بخشی از توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان است.
رهایی پنج هزار زندانی گروه طالبان براساس این توافقنامه، از پیششرط های شروع مذاکرات بینالافغانی یاد می شود.
شورای امنیت ملی گفته است که حکومت تاکنون بیش از چهار هزار زندانی طالبان را رها کرده است.
دولت افغانستان تصمیم گرفته است که ۵۹۲ زندانی طالبان را که به ارتکاب جرایم جنایی محکوم شدهاند، رها نکند و از گروه طالبان خواسته است که فهرست دیگری را به جای آنها در اختیار دولت قرار دهد.