صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۴ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در سه رویداد جداگانه در غزنی، وردک و فاریاب ۱۳غیرنظامی جان باختند

در سه رویداد جداگانه در غزنی،  وردک و فاریاب ۱۳غیرنظامی جان باختند

در سه رویداد جداگانه در ولایتهای غزنی، میدان وردک و فاریاب دستکم ۱۳ تن جان باختند و هشت تن دیگر زخمی شدهاند.
از ولایت غزنی خبر رسیدهاست که در نتیجۀ یک انفجار در درۀ قیاق ولسوالی جغتوی این ولایت شش غیرنظامی جان باختند و هشت تن دیگر زخم برداشتهاند.
وحیدالله جمعهزاده، سخنگوی والی غزنی میگوید که این رویداد پس از چاشت روز شنبه هنگامی رخ داد که یک موتر نوع فلانکوچ حامل غیرنظامیان با یک ماین کنار جاده برخورد کرد. در میان قربانیان این رویداد، زنان و کودکان نیز شامل استند.
تاکنون گروهی مسؤولیت این رویداد را نپذیرفتهاست.
در همین حال، محب‌‎الله شریفزی، سخنگوی والی میدان وردک میگوید که سه عضو یک خانواده در نتیجۀ برخورد یک هاوان در روستای سلطانخیل ولسوالی سیدآباد این ولایت جان باختند.
به گفتۀ شریفزی، این رویداد بعد از چاشت روز شنبه رخ داد و جانباختهگان یک مرد با دو فرزندش استند.
او میگوید که هیئتی برای بررسی این رویداد گماشته شدهاست تا کیستی عاملان شلیک این هاوان روشن شود، اما باشندهگان محل که در برابر یک مرکز نظامی در وردک اعتراض کردهاند، ادعا دارند که این هاوان از سوی نیروهای دولتی شلیک شدهاست.
از سویی دیگر، یک مرد در ولایت فاریاب همسر، دو دختر و یک پسرش را با چاقو کشت.
عبدالکریم یورش، سخن‌‎گوی پولیس فاریاب میگوید که این رویداد برخاسته از خشونتهای خانوادهگی است که در ناحیه دوم شهر میمنه رخ دادهاست.
پولیس فاریاب که این مرد را بازداشت کرده میگوید که او معتاد به موادمخدر است و به تازهگی از زندان آزاد شدهاست.