صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جوزا ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مدیرمسئول روزنامه دولتی ‹اصلاح› افغانستان بر اثر کرونا جان‌باخت

مدیرمسئول روزنامه دولتی ‹اصلاح› افغانستان بر اثر کرونا جان‌باخت

‹نی ‹ یا نهاد حمایت از رسانههای آزاد افغانستان اعلام کرده که داد محمد عنابی، مدیر مسئول روزنامه دولتی ‹اصلاح ‹ افغانستان و از پیشکسوتان رسانههای این کشور به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان داده است.
به گفته نی تاکنون شش خبرنگار دیگر نیز به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان داده و نزدیک به یک هزار کارمند و خبرنگار در افغانستان مبتلا به کرونا شدهاند. خانواده آقای عنابی می گوید که او صبح دیروز( یکشنبه ۲۲ سرطان) در شفاخانه افغان جاپان درگذشته است.
نی از دولت، رسانهها، خبرنگاران و کارمندان رسانهها خواسته که با همکاری همدیگر تلاش کنند از ابتلای جامعه رسانهای و تلفات ناشی از این بیماری جلوگیری شود.
آقای عنابی متولد سال ۱۳۴۳ در ولسوالی شیخ علی ولایت پروان بود. او دوران مکتب را در این ولسوالی گذرانده است. او چندسال بعد از اشغال افغانستان توسط شوروی در سال ۱۳۵۶، به ایران مهاجر شده است.
او در ایران در حوزه علیمه اراک و فیضیه قم تا سطح درس خوانده و بعد در سال ۱۳۷۱ با سقوط حکومت کمونیستی افغانستان وارد این کشور شده است.
آقای عنابی عضو حزب وحدت به رهبری عبدالعلی مزاری بود و مدتی به عنوان رئیس کمیته فرهنگی این حزب کار کرده است.
او بعد از سقوط طالبان در سال ۱۳۸۱ ریاست شورای عالی مطبوعات افغانستان را به عهده داشته، و مدتی رئیس رادیو افغانستان و ریاست انتشارات ببهقی را به عهده داشته و از سال ۱۳۹۲ تاکنون سردبیر روزنامه دولتی اصلاح بود و او هجدهمین سردبیر این روزنامه به حساب میآید.
روزنامه دولتی اصلاح، ۹۹ سال قبل در شهر خان آباد قندوز نشر شد. این روزنامه در ابتدا در یک صفحه بروی کاغذ نازک شکری رنگ در مطبعه سنگی خان آباد چاپ میشد. موضوعات آن شامل سرمقاله، مطالبی درباره حوادث داخلی، حوادث خارجی، ادبیات، مسایلی برای سر گرمی و مقالههای علمی بود. حدود ۸ سال بعد این روزنامه به کابل منتقل شد. در سال ۱۳۹۲ مدیر مسئولی آن به آقای عنابی سپرده شد که تاکنون ادامه داشت.
در سایت روزنامه اصلاح آمده که در زمان مدیرت آقای عنابی رهبری این روزنامه تلاش فراوان کرده است تا تغییرات لازم را در شکل و محتوای روزنامه ایجاد کند.
به نوشته این روزنامه محتوا و صفحه آرایی روزنامه تا حد زیادی بهبود یافته است. شیوه نگارش روزنامه نیز به روز شده است. روزنامه اصلاح در دو سال اخیر تلاش کرده است به جای مطالب معلوماتی و ذوقی، موضوعات داغ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را به دست نشر بسپارد.
(بی بی سی)