صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۴ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یوناما: در نیمه اول سال جاری میلادی 1282 غیرنظامی کشته و 2176 تن دیگر زخمی شده‌اند

یوناما: در نیمه اول سال جاری میلادی  1282 غیرنظامی کشته و 2176 تن دیگر زخمی شده‌اند

هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارشی گفته که نیمه اول سال 2020 در افغانستان شاهد نوسان سطح خشونتها بوده و فراوان افراد ملکی بابت آن متاثر شدهاند. براساس گزارش یوناما، در نیمه اول سال جاری میلادی، 3458 فرد ملکی کشته و زخمی شدهاند. در این مدت، 1282 فرد ملکی کشته شده و 2176 تن دیگر زخمی شدهاند.
در گزارش یوناما که دیروز دوشنبه، ششم اسد، نشر شد، آمده است که آمار و ارقام تلفات افراد ملکی در مقایسه با شش ماه اول سال 2019، کاهش 13 درصدی را نشان میدهد، اما جنگ افغانستان هنوز به عنوان یکی از مرگبارترین جنگهای جهان برای افراد ملکی باقی مانده است.
بر اساس گزارش (یوناما)، دلیل عمده کاهش سیزده درصدی تلفات غیرنظامیان در نیمه اول سال 2020، کاهش در عملیاتهای نیروهای نظامی بینالمللی و دولت اسلامی عراق و شام (شاخه خراسان داعش) گفته شده است. گزارش یوناما به نقل از دبیرا لاییز، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان نوشته است، در شرایطی که دولت افغانستان و طالبان برای مذاکرات میانافغانی آمادهگی میگیرند، حقیقت غمانگیز این است که جنگ به صورت دوامدار، هر روزه به مردم ملکی آسیب میرساند.
خانم لاینز افزوده است: «من از طرفهای درگیر میخواهم که در مورد حوادث وحشتناک و آسیبهای که مردم افغانستان متحمل میشوند، تأمل کنند و برای توقف کشتار، تصمیم قاطع بگیرند و به میز مذاکره حاضر شوند.» در گزارش یوناما آمده که عناصر مخالف دولت، مسئول اکثریت کشتارهای افراد ملکی در افغانستان اند. در این گزارش آمده که یوناما شمار تلفات افراد ملکی را که طالبان مسئول آن بودهاند، ثبت کرده است.
یوناما گفته که 58 درصد تلفات غیرنظامیان توسط عناصر مخالف دولت صورت گرفته است. براساس این گزارش، طالبان مسئول 43 درصد این تلفات بودهاند و در نیمه اول سال 2020، 580 غیرنظامی را کشتهاند و 893 تن دیگر را زخمی کردهاند. در گزارش آمده، تلفات افراد ملکی که به نیروهای امنیتی افغانستان نسبت داده میشود، 9 درصد افزایش داشته است. یوناما گفته که مسئول 23 درصد تلفات غیرنظامیان در نیمه اول سال 2020، نیروهای امنیتی افغانستان بوده است.
در گزارش آمده که در نیمه اول سال جاری میلادی، 40 درصد از تلفات غیرنظامیان را، زنان و کودکان تشکیل میدهند و در این مدت، 398 زن و 340 کودک کشته شده و 259 زن و 727 کودک دیگر زخمی شدهاند. گزارش افزوده که کودکان افغانستانی در معرض خطر استخدام و استفادهشدن برای وظایف جنگی توسط طرفهای درگیر در جریان شیوع ویروس کرونا قرار دارند.
گزارش تصریح کرده که در این مدت، هیچ غیرنظامی از سوی نیروهای بینالمللی کشته و یا زخمی نشدهاست.
یوناما در بخشی از این گزارش گفته که از هدف قرار گرفتن افراد ملکی، رهبران مذهبی، مراکز صحی، اعضای ارگانهای عدلی و قضایی، کنشگران مدنی و کارمندان نهادهای غیر دولتی و خبرنگاران، نگران است.