صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جوزا ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رهبر طالبان: طرف‌های داخلی موانع گفت‌وگوهای صلح را بی‌درنگ بردارند

رهبر طالبان: طرف‌های داخلی موانع گفت‌وگوهای صلح را بی‌درنگ بردارند

هبتالله آخوند زاده، رهبر گروه طالبان، در پیامی در آستانه عید قربان، خطاب به طرفهای داخلی از آنها خواسته که «موانع» بر سر راه گفتوگوهای صلح بینالافغانی را «بیدرنگ» بردارند. او در این پیام به روند تبادل زندانیان بر اساس موافقتنامه صلح این گروه با آمریکا اشاره کرده و گفته که نباید در این روند تاخیر به میان میآمد، زیرا عملی شدن آن هم اعتماد را به میان میآورد و هم راه صلح را کوتاه میکند.
او گفته است: «طرفهای داخلی موانع را از سر راه گفتوگوهای بینالافغانی بی درنگ بردارند و به جای تقسیم منافع کوتاه مدت، مصالح علیای کشور را ترجیح دهند تا افغانها میان خود به از بین بردن عوامل موجود بالقوه داخلی جنگ، اعاده صلح دایمی به کشور و نظام آینده اسلامی به تفاهم برسند.»
پیشتر نیز سهیل شاهین، از سخنگویان دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر در توییتر گفته بود که در صورت رهایی همه زندانیهایی که فهرست آنها به دولت داده شده، این گروه حاضر است بعد از عید قربان گفتوگوهای بینالافغانی را آغاز کند. شرط طالبان برای آغاز این گفتوگوها رهایی تمام پنج هزار زندانی است.
رهایی پنج هزار زندانی طالبان در بدل رهایی یک هزار زندانی دولت از نزد این گروه، بخشی از توافقنامه صلح آمریکا با طالبان است که به تاریخ دهم حوت سال گذشته امضا شد.
این اظهارات در حالی بیان میشود که چهار روز پیش در پاسخ به پیام توییتری طالبان درخصوص روند رها سازی زندانیان این گروه، حکومت گفت که موضع دولت در مورد زندانیان گروه طالبان تغییر نکرده و آنها نزدیک به ۶۰۰ زندانی طالبان را که ملاحظات جرمی دارند، رها نخواهند کرد. براساس گزارشها دولت افغانستان تاکنون بیش از ۴۴۰۰ زندانی این گروه را رها کرده است.
دولت افغاستان پیش از این پیامهای رهبر طالبان را «بی ارزش» خوانده بود اما تاکنون واکنشی به این پیام تازه نشان نداده است. دولت افغانستان، طالبان را متهم به زیر پا کردن توافقنامه صلح با آمریکا کرده و گفته که این گروه بر خلاف تعهدش خشونتها را پس از امضای این سند افزایش داده است.
دولت به جای زندانیانی که تاکنون رها نکرده، خواهان فهرست جدید شده اما طالبان این خواست را رد کرده و دولت آن را بهانه طلبی مبنی بر عدم صلح خواهی این گروه خوانده است. رهبر طالبان در پیام جدید خود از آمریکاییها نیز خواسته در تطبیق این سند جدیت، سرعت و تدبیر به کار گیرند. او گفته طالبان در عملی کردن این توافقنامه متعهد بوده و آمریکا نیز باید به آن متعهد باشد.
رهبر طالبان، طول کشیدن روند ده روز رهایی زندانیان در چهار ماه، باقی ماندن نام اعضای طالبان در فهرست سیاه، ادامه حملات هوایی و بمباران را خلاف این توافقنامه خوانده و گفته این حرکات به سود هیچکسی نیست و مشکلات ایجاد میکند. او همچنین خطاب به جنگجویانش گفته که این گروه به آستانه حاکمیت نظام اسلامی رسیده و اگر رسیدن به اهدافشان؛ «استقلال کشور و حاکمیت نظام خالص اسلامی» از راه گفتوگو و مفاههمه امکان داشته باشد، آنها آمادهاند.
رهبر طالبان در این پیام همچنین به احتیاط با جان غیرنظامیان، کمک به حل و فصل منازعات مردمی، تامین امنیت شاهراه ها برای تجار و تامین زمینه برای تعلیم و تربیت اشاره کرده است. او همچنین گفته که مخالف انحصار قدرت است و تمام اقوام و اقشار افغانستان به یکدیگر نیاز دارند و برخورداری از حقوق و امتیازات زندگی حق هر فرد این ملت است.