صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طالبان هزاره‌های غور را تهدید به مرگ کرده‌اند

طالبان هزاره‌های غور را تهدید به مرگ کرده‌اند

باشندهگان ولسوالی لعل و سرجنگل و شماری از اعضای شورای ولایتی غور میگویند که گروه طالبان از یک هفته به اینسو به هزارههای این ولایت هشدار دادهاند که در صورت عدم حمایت از این گروه، کشته خواهند شد. محمد مهدوی، عضو شورای ولایتی غور با ابراز نگرانی از حضور و فعالیت گستردۀ گروه طالبان در مناطق نوار مرزی ولسوالی لعل و سرجنگل این ولایت میگوید، افراد گروه طالبان از باشندهگان روستاهای سه کجک این ولسوالی خواستهاند که عشر و زکات بپردازند و در کنار آن، به صفوف این گروه بپیوندند، در غیر آن صورت کشته خواهند شد.
آقای مهدوی از عدم مدیریت و اندک بودن نیروی امنیتی در این ولسوالی نگران است و میگوید، در صورتی که دولت به این مناطق  توجه جدی نکند، انسانهای زیادی کشته خواهند شد. به گفتۀ او، در تازهترین مورد، جنگجویان گروه طالبان یک تن را در منطقه سرجنگل این ولسوالی کشته و یک تن دیگر را زخمی کردهاند. او افزوده که جنگجویان این گروه یک تن دیگر را با خود بردهاند و تا هنوز از سرنوشت او خبری نیست.
عبدالسمیع نژاد، سرپرست دفتر مطبوعاتی فرماندهی پولیس غور نیز میگوید که شش روستای نوار مرزی این ولسوالی زیر تهدید گروه طالبان است. مسئولان ادارۀ محلی و مقامات امنیتی غور در باره ادعای باشندهگان این ولایت تاکنون چیزی نگفتهاند. ولسوالی لعل و سرجنگل در فاصله ۱۵۰ کیلیومتری مرکز ولایت غور موقعیت دارد و طالبان هرازگاهی به این ولسوالی حمله میکنند. طالبان میگویند که این نامه ربطی به این گروه ندارد.