صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حجم صادرات کشور از طریق دهلیز هوائی ٢٩ درصد افزايش يافته است

 حجم صادرات کشور از طریق دهلیز هوائی ٢٩ درصد افزايش يافته است

وزارت صنعت و تجارت مى گويد که  حجم صادرات افغانستان از طریق دهلیز هوايی در هفت ماه اول سال روان میلادی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۲۹ در صد و ارزش آن تا ۱۷ درصد افزایش یافته است. در اعلاميه اى خبرى اين وزارت آمده است:« پس از شیوع ویروس کرونا، کشورهای جهان تدابیر احتیاطی عاجل را به منظور جلوگیری از گسترش آن روی دست گرفته اند که باعث گردید تا مراودات تجارتی و ترانزیتی بین کشورها به پائینترین سطح خود در طول دهههای گذشته برسد؛ در این میان افغانستان نیز از این امر مستثنی نبود.»
منبع با بيان اينکه روابط تجاری افغانستان با کشورها در جریان ماههای حمل و ثور به پائین ترین سطح خود رسید، افزود: « حکومت افغانستان با درک این موضوع که کوید-١٩ یک پدیدۀ فراگیر و احتمالاً محو آن وقت زیادی را در بر میگیرد، ابتکار عمل را به دست گرفت و با همکاری نزدیک سکتور خصوصی زمینه را برای از سرگیری دوبارۀ تجارت و ترانزیت با کشورهای منطقه و جهان فراهم نمود. »
بربنياد معلومات منبع، آمار تازه نشان می دهد که حجم صادرات افغانستان از طریق دهلیز هوائی در هفت ماه اول سالروان میلادی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۲۹ در صد و ارزش آن تا ۱۷ درصد افزایش یافته است. به نقل از اعلاميه، صادرات از طریق دهلیز هوایی با کشورهای هند و امارات متحده عربی به حالت عادی برگشته، انتظار میرود با سایر کشورها نیز به زودی از سر گرفته شود.