صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امتحان کانکور کابل در جريان هفتۀ دوم ماه سنبله اخذ مى گردد

امتحان کانکور کابل در جريان هفتۀ دوم ماه سنبله اخذ مى گردد

ادارۀ ملی امتحانات مى گويد که امتحان کانکور داوطلبان سال ١٣٩٩ در ولايت کابل در جريان هفته دوم ماه سنبله اخذ مى گردد. در صفحۀ فيسبوک «اداره ملی امتحانات  (NExA )» آمده است که دیروز ٢٠ اسد، امتحان کانکور در ولايت هاى بلخ، بغلان، جوزجان، و پروان برگزار مى گردد.
منبع مى نويسد که امتحان کانکور داوطلبان سال ١٣٩٩ در ٣٣ولايت کشور که به تاريخ ۱۷ اسد سال روان آغاز گرديده تا اول سنبله تکميل خواهد شد. پوهاند عبدالقدیر خموش سرپرست ادارۀ ملی امتحانات گفته است که امسال به دليل شيوع ويروس کرونا درکشور، امتحان کانکور با چالش هاى زيادى مواجه بود؛ اما تاکنون موفقانه سپرى شده است.
موصوف مىگويد که حين اخذ امتحان کانکور رهنمود هاى صحى چون ايجاد فاصله، استفاده از مواد ضد عفونى و ماسک به طور جدى رعايت مى گردد. وى خاطر نشان ساخت که تا کنون این پروسه در ۲۵ ولایت کشور سپری شده و حدود ۸۵ هزار تن در این امتحان اشتراک داشته اند.
خموش گفته است که امتحان داوطلبان کانکور ولایت کابل در جریان هفته دوم ماه سنبله سال روان اخذ خواهد شد. به گفته اى او، توزیع کارت های شمولیت داوطلبان از طریق مکاتب، دسترسی آنلاین به اصلاح شهرت داوطلبان، آنلاین سازی سیستم جمع آوری معلومات بایو متریک، راه اندازی برنامه های آگاهی دهی کانکور در مرکز و ولایت، در اختیار دادن لیست های اشتراک کننده گان امتحان از قبل و تدابیر جدی جهت مصوونیت داوطلبان از ویروس کرونا از اقدامات مهم این اداره می باشند.