صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

توزیع ۵ تُن پیاز زعفران برای جاگزینی کوکنار در نیمروز

توزیع ۵ تُن پیاز زعفران برای جاگزینی کوکنار در نیمروز

مسئولان اداره زراعت ولایت نیمروز میگویند پنج تن پیاز زعفران به کشاورزان توزیع کردهاند تا جایگزین کشت کوکنار شود. حاجی ابراهیم در نیمروز شش سال کوکنار کشت کرد، اما حالا به کشت زعفران روآورده است. این کشاورز ۴۰ ساله میگوید به این دلیل به کشت زعفران رو آورده که حلال است. او میگوید: «من بسیار خوشحالم که از کشت کوکنار دست کشیدم. از زمینداران خواهش میکنم که از کشت کوکنار دست بکشند، بیایند به کشت زعفران رو بیاورند.»
محمد رسول ۳۶ ساله کشاورز دیگر نیمروزی است. او با گرفتن ۵۰۰ کیلو پیاز زعفران از اداره زراعت تصمیم گرفته که کشت زعفران را جایگزین کشت کوکنار کند. او میافزاید: «من علاقهمندی شدید دارم به کشت زعفران. یک رزق حلال است که الله پاک به انسان داده و از مردم خود تقاضای این را دارم که از کشت مواد مخدر دوری بکند و این کشت زعفران را انشاالله در منطقه خویش افزایش میدهیم و ریاست زراعت هم باید با ما همکاری زیادی بکند.»
کارشناسان زراعت میگویند زمینهسازی حکومت برای جایگزینی زعفران با کوکنار میتواند به تغییر کشت در مزارع کمک کند. قدرتالله خیبر، کارشناس زراعت میگوید: «در این اواخر حکومت بدیل کوکنار را به کشاورزان توزیع کرده که همانا تخم زعفران است. کشت تخم زعفران هم برای رشد اقتصادی کشاورزان موثر است و هم برای تعدادی از جوانان زمینه کار مساعد میشوند. کشاورزان دیگر باید کوکنار کشت نکنند و دولت هم باید کشاورزان را حکایت کند.»
در همین حال مسئولان ذبیحالله ولیزاده، رئیس اداره زراعت نیمروز میگوید برای ده کشاورز پنچ تن تخم زعفران توزیع کرده تا دیگر کوکنار کشت نکنند. او افزود: «ما برای کشاورزان شهر زرنج، ولسوالیهای خاشرود و دلارام برای ده کشاورز مقدار پنج تن تخم زعفران با تمام وسایل کشت و جمعآوری خود زعفران توزیع کردهایم و در آینده نیز برنامه داریم که به سایر کشاروزان این ولایت تخم زعفران توزیع کنیم تا کشاورزان ما دیگر کوکنار کشت نکنند.»
به گفته مقامات وزارت زراعت در حال حاضر قیمت زعفران در افغانستان کیلویی ۷۰ هزار افغانی است. بیشتر محصول زعفران افغانستان به هند و امارات متحد عربی صادر میشود. هند ازصادرات زعفران افغانستان تعرفه گمرکی نمیگیرد. در چند سال اخیر زعفران افغانستان از لحاظ کیفیت رو به بهبود بوده است.