صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مکاتب افغانستان تحت چه تدابیر بازگشایی می‌شوند؟

مکاتب افغانستان تحت چه تدابیر بازگشایی می‌شوند؟

کابینه حکومت افغانستان طرح بازگشایی مکاتب را تصویب کرده است. اما آیا مکاتب این کشور امکانات مورد نیاز برای جلوگیری از شیوع کرونا را در اختیار دارند؟ کابینه حکومت افغانستان طرح وزارت معارف مبنی بر آغاز دروس حضوری صنوف یازدهم و دوازهم مکاتب دولتی، صنوف هفتم الی دوازدهم لیسههای شبانه و صنوف اول الی دوازدهم مکاتب خصوصی را با در نظرداشت دستورالعملهای صحی وزارت صحت عامه این کشور تصویب کرد.
مسئولان وزارت صحت عامه و معارف افغانستان میگویند که از اول ماه سنبله مکاتب این کشور بازگشایی میشوند و این دو وزارت تیمهای سیار اجاد کرده اند که از جریان فعالیت مکاتب نظارت خواهند کرد و هر مکتبی که از دستورالعمل صحی وزارت صحت عامه تخطی کند، مسدود میشود.
معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان به دویچه وله گفت که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در میان دانش آموزان مکاتب، وزارت صحت عامه افغانستان دستورالعمل خاص صحی را به وزارت معارف سپرده است که مکاتب میتوانند با رعایت این دستورالعمل به فعالیت خود شروع کنند.
به اساس دستورالعمل وزارت صحت عامه افغانستان، مکاتب دولتی و خصوصی برای جلوگیری از مصاب شدن دانش آموزان و استادان مکاتب به ویروس کرونا، مکلف اند که شاگردان و معلمان را بدون پوشیدن ماسک و دستکش به داخل مکاتب اجاز ندهند و در داخل مکاتب نیز باید مواد شوینده و آب فراهم باشند که شاگردان و استادان دستهای خود را بشویند.
معصومه جعفری تاکید کرد که مسئولان مکاتب مکلف اند که تراکم شاگردان را کاهش دهند تا فاصله اجتماعی رعایت شود و صنفهای درسی را به اساس طرزالعمل مشخص ضدعفونی کنند. اما مشخص نشده است که خصوصاً مکاتب خصوصی چگونه قادر به کاهش تعداد شاگردان در صنف های درسی خواهند شد.
این مسئول وزارت صحت عامه افغانستان علاوه کرد که مکاتب خصوصی به وزارت صحت عامه افغانستان تعهد سپرده اند که امکانات صحی را در مکاتبشان فراهم میکنند تا شاگردان به ویروس کرونا مبتلا نشوند.
محمد رحمتی، مدیر یکی از مکاتب خصوصی به دویچه وله گفت: «مکاتب خصوصی با رعایت دستورالعمل وزارت صحت عامه افغانستان از اول سنبله به فعالیت خود شروع میکنند اما با توجه به خطرناکی ویروس کرونا این احتمال وجود دارد که با وجود رعایت دستورالعمل صحی شاگردان و استاد مصاب به ویروس کرونا شوند.»
رحمتی تاکید کرد: «قرار نیست تا ریشهکن شدن ویروس کرونا نظام آموزشی افغانستان نیز تعطیل باشد و این بیماری به این زودی از بین نمیرود و باید نظام آموزشی با موجودیت ویروس کرونا به فعالیت خود ادامه دهد.»
به اساس دستورالعمل زوارت صحت عامه و طرزالعمل وزارت معارف افغانستان مکاتب خصوصی این کشور باید تراکم دانش آموزان را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به ۵۰ درصد کاهش دهند و وقت درسی نیز از چهار ساعت به دو ساعت کاهش پیدا کند.
به گفته رحمتی، برخی مکاتب خصوصی تلاش میکنند مضامینی در مکاتب تدریس کنند که تدریس آنها از طریق آنلاین کمتر امکان پذیر است و مضامین دیگر بیشتر از طریق آنلاین تدریس خواهند شد. در سراسر افغانستان بیشتر ۹ میلیون دانش آموز مصروف فراگیری دانش هستند و بیش از ۲۰۰ هزار معلم مصروف آموزش این دانش آموزان میباشند.