صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دومین گروه شهروندان هندو و سیک، کشور را ترک می‌کنند

دومین گروه شهروندان هندو و سیک، کشور را ترک می‌کنند

شهروندان هندو و سیک از آن چه که تبعیض و تهدیدهای فزاینده در برابر شان میگویند، در حال ترک کردن کشور استند. به نوشتۀ روزنامۀ هندی «تایمز آف اندیا»، قرار است دومین گروه از شهروندان هندو و سیک کشور که در هند پناهنده شدهاند، به آن کشور بروند.
گزارش میافزایند که قراراست گروه ۱۸۰ نفری سیک ها و هندوهای افغانستان به روز چهارشنبه (۲۲ اسد) به هند برسد. این روزنامه میافزاید که این گروه از بستهگان قربانیان یک انفجار در کابل استند که در آن ۲۵ تن از سیکها، جان باختند. منابع در کابل به این رزنامه گفتهاست: «به احتمال زیاد، ۱۸۰ سیک و هندو روز چهارشنبه کابل را ترک خواهند کرد.»
نخستین گروه ۱۱ نفری از سیک ها و هندوهای کشور به تاریخ ۲۶ جولای سال روان میلادی (۵ اسد سال روان هجری خورشیدی)، به هند رفتند. شهروندان هندو و سیک افغانستان از آن چه که تبعیض و تهدیدهای فزاینده در برابر شان میگویند، در حال فرار از کشور استند. بربنیاد برخی از آمارها، شمار آنان زمانی به ۱۰۰ هزار تن میرسید، اما اکنون تنها در حدود ۷۰۰ تن آنان در کشور، ماندهاند.