صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

واکنش‌های جهانی به آغاز مذاکرات میان دولت و گروه طالبان

واکنش‌های جهانی به آغاز مذاکرات میان دولت و گروه طالبان

شماری از کشورها و سازمانهای جهان به آغاز مذاکرات میان دولت و طالبان واکنش نشان دادهاند و گفتهاند که این مذاکرات بهترین فرصت برای ختم جنگ و تأمین صلح پایدار در افغانستان است.
از این میان، دانلد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا میگوید که واشنگتن راه را برای یک توافق صلح میان طرفهای داخلی جنگ افغانستان گشودهاست.
دانلد ترمپ میافزاید که پیشرفتهای زیادی در روند صلح افغانستان بدست آمدهاند و از همینرو شماری سربازان امریکایی در افغانستان بهزودی تا چهارهزار کاهش خواهد یافت: «از ماه فبروری در افغانستان هیچ امریکایی کشته نشدهاست، هیچ مشکلی نبودهاست. پیشرفتی زیادی در افغانستان بدست آمدهاست؛ در فاصلۀ زمانی بسیار کوتاه، شمار سربازان مان را به چهار هزار کاهش میدهیم.»
زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان نیز در تویترش نگاشتهاست که فرصت تاریخی برای پایان چهل سال جنگ در افغانستان فراهم شدهاست، اما هیچ دستآورد به آسانی بدست نمی اید: «این یک فرصت تاریخی برای پایان دادن به جنگ چهل ساله است که هیچ راه حل نظامی ندارد و تعداد زیادی افغان را میکشد. راه رسیدن به اینجا طولانی بوده و همچنان دشوار خواهد بود. هیچ دستآورد مهمی هرگز آسان نیست. اکنون این مسؤولیت رهبران افغانستان است که از این لحظه استفاده کنند و به این جنگ وحشیانه و بی فکر پایان دهند.»
شاه محمود قریشی، وزیر خارجۀ پاکستان نیز در واکنش به آغاز مذاکرات دولت و طالبان میگوید که صلح در افغانستان برای رفاه منطقه مهم است: «اگر مشکلات حل شوند و در افغانستان صلح باشد، در آن صورت پروژههایی مانند کاسا یک هزار، تاپی که منطقه را باهم پیوند میدهد، سبب تقویت اقتصادی بیشتر در منطقه خواهد شد.» ناتو هم با استقبال از آغاز مذاکرات میان افغانان گفتهاست که این سازمان به تأمین امنیت دایمی در افغانستان متعهد است.
ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو در این باره گفت: «من از اعلامیۀ مذاکرات صلح افغانستان در ۱۲سپتمبر استقبال می‌‎کنم. همه طرفها باید از این فرصت تاریخی استفاده کنند و به دستآوردهای بسیار فداکارانه برسند. ناتو همچنان به تأمین امنیت همیشهگی در افغانستان متعهد است.» دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) نیز گفتهاست که مذاکرات میان افغانان یک فرصت تاریخی را برای افغانها ایجاد کردهاست و باید برای ختم جنگ، از این فرصت استفاده شود.
در اعلامیۀ یوناما آمدهاست که سازمان ملل متحد از این گفتوگوهای صلح پشتیبانی میکند.
در همین حال، شماری از آگاهان در افغانستان نیز از آغاز مذاکرات استقبال میکنند اما میگویند که طرفها باید در این مذاکرات انعطاف پذیر باشند.
نصرالله استانکزی، استاد دانشگاه گفت: «در هر مذاکره اگر روحیه تحمل و تنازل وجود نداشته باشد او نتیجه نمیدهد.»
سمیع یوسفزی، خبرنگار آزاد نیز افزود: «امریکا و طالبان به این توافق کردهاند که در مراسم و روزهای افتتاحیه مذاکرات بینالافغانی از بعضی چیزها بگذرند و بحث نشود؛ مثلآ از طرف حکومت افغانستان موضوع آتشبس و از طرف طالبان موضوع حکومت اسلامی.»
با این همه، شهروندان کشور ابراز امیدواری میکنند که این مذاکرات به صلح بیانجامند و خشونتها در کشور پایان یابند.
جمعه گل، باشندۀ کابل بیان داشت: «در وطن ما آرامی بیاید و طالبان حکومت بسازد؛ بیایند و این جنگها ختم شود در افغانستان.» قاسم، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «صلح بیاید و آرامی بیاید. تا کی نارامی و آدم کشی باشد.»
بربنیاد توافقنامه آوردن صلح که میان امریکا و طالبان امضا شد، قرار بود مذاکرات میان افغانان به روز ده هم ماه مارچ آغاز شوند، اما اختلاف برسر تبادله زندانیان میان حکومت و طالبان سبب شدند تا این گفتوگوها با شش ماه تآخیر آغاز شوند.