صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مردم به خاطر جنگ دولت و طالبان از خانه‌هایشان فرار کرده‌اند

مردم به خاطر جنگ  دولت و طالبان از خانه‌هایشان فرار کرده‌اند

منابع در فراه میگویند شماری از باشندگان منطقه دینه کان، در نزدیکی شهر فراه، به دلیل درگیریها و تلفات مواشی شان از طرف نیروهای امنیتی منطقه شان را ترک کردند.
شاه محمود نعیمی، عضو شورای ولایتی فراه به خبرگزاری جمهور گفت: روز گذشته باشندگان منطقه دینه کان به شورای ولایتی آمده و از تلفات مواشی شان توسط نیروهای امنیتی ابراز نگرانی کردند.
وی بیان داشت درگیریهای که میان نیروهای امنیتی و طالبان وجود دارد، باعث متضرر شدن مردم محل شده است.
او گفت منطقه دینه کان در نزدیکی شهر موقعیت داشته که حدود ۱ هزار و ۵۰۰  فامیل زندگی میکنند.
آقای نعیمی گفت این درگیرهای پس از آن میان نیروهای دولتی و طالبان شروع شد که دولت منطقه دینه کان و دارآباد را از دست مخالفان بیرون کرد.
به گفته آقای نعیمی، دولت اکنون در دوراهی «دینه کان و رج» پوسته ایجاد کرده و مخالفان هم از راه دور نیروهای امنیتی را هدف قرار می‌‌دهند.
این عضوی شورای ولایتی فراه گفت ایجاد پوسته از طرف نیروهای امنیتی در این منطقه یک امر مهم و ضروری بوده تا این که مخالفان جرأت ناامن کردن شهر فراه را نداشته باشند.
در همین حال محبالله محب، سخنگوی فرمانددهی پولیس فراه میگوید: تا کنون چنین گزارشهایی دریافت نکردهاند که نشان دهد مواشی مردم از طرف نیروهای امنیتی تلف شده باشد.
او گفت مخالفان مردم ملکی را سپر قرار داده و از داخل خانههای باشندگان محل بالای نیروهای امنیتی فیر میکنند.
وی در ادامه افزود از یک هفته به این طرف عملیات بر ضد طالبان در منطقه دینه کان و دارآباد آغاز شده و هم اکنون جریان دارد.
سخنگوی فرمانده پولیس فراه گفت این عملیات به خواست مردم محل، نمایندههای مردم در مجلس کشور راه اندازی شده است.
او گفت تا کنون تعداد زیادی از طالبان در این عملیات کشته و شمار دیگرشان هم مجروح شده اند اما آمار دقیقی از تلفات مخالفان در دست نیست.
وی خاطرنشان کرد در این عملیات سه تن از نیروهای امنیتی به گونه سطحی زخمی شده و تلفاتی ندارند.
تا کنون طالبان در این باره واکنشی نشان نداده است.
دارآباد و دینه کان از نزدیک به یک ماه در اختیار طالبان بود؛ این گروه با تجهیزات سنگین در این مناطق جا به جا شده بودند.
این دو منطقه برای شهر فراه از نگاه امنیتی دارای اهمیت خاصی بوده و حضور طالبان در این دو منطقه تهدید  جدی برای این شهر به حساب میآید.