صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در حمله طالبان بر قرارگاه اردو در قندهار ۴۰ جنگ‌جوی طالبان کشته شدند

در حمله طالبان بر قرارگاه اردو در قندهار ۴۰ جنگ‌جوی طالبان کشته شدند

منابع محلی در ولایت قندهار می گویند که گروه طالبان بر یک قرارگاه اردو در ولسوالی شاهولیکوت این ولایت حمله کردند که در پی آن فرمانده قطعه سرخ و ۴۰ جنگجوی طالبان کشته شدند.
یک منبع امنیتی روز یک‌‌شنبه، بیستوسوم سنبله به روزنامه ۸صبح گفته است که در حمله طالبان بر قرارگاه ارتش در ساحه «زنگتان» از مربوطات ولسوالی شاهولی کوت، شش نیروی امنیتی کشته و شش عضو دیگر ارتش زخمی شدهاند.
این رویداد شامگاه روز شنبه، بیستودوم سنبله رخ داده است و طبق معلومات منبع، در این درگیری به گروه طالبان تلفات زیادی وارد شده است.
در این رویداد، ملا احمد، از فرماندهان قطعه سرخ طالبان و ۴۰ جنگجوی این گروه کشته شدهاند.
این منبع تصریح کرد که نیروهای دولتی از سازماندهی این حمله آگاهی داشتند و جنگجویان طالبان را در جریان این درگیری زیر حملات هوایی و زمینی قرار دارند. گفتنی است که این درگیری چندین ساعت ادامه یافت و اجساد جنگجویان کشتهشده گروه طالبان نیز در محل رویداد باقی مانده است. گروه طالبان اما تاکنون در مورد این رویداد چیزی نگفتهاند.
این درگیری در حالی رخ میدهد که هیأت مذاکرهکننده دولت و طالبان هماکنون در قطر مصروف گفتوگوهای صلحاند.
هیأت دولت بر پایان خشونتها در کشور تاکید دارد و برقراری آتشبس را اولویت حکومت در اجندای گفتوگوهای بینالافغانی میداند.
طالبان نیز تایید کردهاند که مبتنی بر توافقنامه صلح امریکا و طالبان در دوحه، آتشبس بخشی از موضوعات مورد بحث در اجندای مذاکرات است، اما اینکه در چه مقطع پیرامون آن صحبت خواهد شد، چیزی نمیگویند.