صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون حقوق بشر: خواسته های قربانیان در مذاکرات صلح رکن اصلی باشد

کمیسیون حقوق بشر:  خواسته های قربانیان در مذاکرات صلح رکن اصلی باشد

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آغاز مذاکرات صلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان را فرصت بی نظیر برای پایان جنگ می داند. این کمیسیون از مذاکره کنندگان می خواهد تا خواست های تمامی مردم به ویژه قربانیان باید به رسمیت شناخته شود.
همزمان با آغاز رسمی مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر اعلامیه ای از آغاز گفتگو های بین الافغانی میان حکومت و طالبان استقبال کرده است و آن را فرصت بی نظیر برای پایان جنگ و درد مردم دانسته است.
این کمیسیون از طرفین گفتگو کننده خواسته است تا خواسته های قربانیان و عموم مردم باید به عنوان رکن اصلی گفتگو ها در نظر گرفته شده و به رسمیت شناخته شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر طرف های مذاکره را ترغیب کرده است که روی مجموعه ای از اصول برای جهت دهی مذاکرات صلح توافق کنند. به باور این کمیسیون انتظار می رود که نتیجه اصلی روند مذاکرات یک صلح پایدار باشد.
در اعلامیه کمیسیون آمده است که هرچند تصمیم گیری در باره اصول برعهده طرفین مذاکره است، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بسته ای از پیشنهادات را برای آنان مطرح کرده است. این کمیسیون نگاشته است به رسمیت شناختن تنوع موجود در جامعه افغانستان، به رسمیت شناختن خواست های قربانیان، حفظ حقوق بشر به همه شهروندان و جبران خساره به قربانیان از اصولی اند که این کمیسیون پیشنهاد کرده است.
افزون بر این، با آغاز گفتگوها، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر اهمیت فراگیر بودن و مشارکت گسترده و معنادار مردم بهعنوان یک اصل در روند صلح تأکید میکند و از حکومت و طالبان میخواهد که میکانیزمهای پیشنهادی را تأیید کنند و در مورد روندی اطمینان دهند که قربانیان مستقیماً در آن شرکت دارند.
یکی از خواست های دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این است که قربانیان جنگ باید از سراسر کشور انتخاب شوند و رو در رو با طرف های مذاکره کننده گفتگو کنند.
کمیسیون همچنان می خواهد که پس از پیشرفت گفتگو ها، باید جرگه مشورتی ملی قربانیان جنگ تشکیل شود تا در باره عدالت، مصالحه و آشتی گفتگو کنند. سرانجام، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جامعه جهانی خواسته است که از روند صلحی که بربنیاد احترام به کرامت انسانی، حقوق بشری و شهروندی مردم افغانستان و رعایت آموزههای اسلامی استوار است، حمایت کند.
گفتگو های صلح مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان پس از ماه ها جنجال در قطر آغاز شده است و هیئت ۲۱ نفری حکومت افغانستان مصروف گفتگو با طالبان اند. به گفته بسیاری از فعالان حقوق بشر تاکنون حکومت افغانستان و جامعه جهانی هیچ گونه تضمینی کتبی مبنی بر حفظ ارزش ها و مردم سالاری در افغانستان به مردم ارایه نکرده اند.