صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نگرانی نهادهای رسانه‌ای افغانستان از ‹معامله آزادی بیان› در مذاکرات صلح‌

نگرانی نهادهای رسانه‌ای افغانستان  از ‹معامله آزادی بیان› در مذاکرات صلح‌

نهاد «نی، حمایت کننده رسانههای آزاد» میگوید اگرچه دولت افغانستان از آزادی بیان به عنوان خط سرخ در مذاکرات صلح یاد میکند اما آنها نگران معامله بر سر این ارزش هستند.
مجیب خلوتگر، رئیس دفتر این نهاد دیروز (دوشنبه ۲۴ سنبله) در یک نشست خبری گفت که دولت هیچ گاهی به صورت اساسی و یقینی خطوط قرمز نداشته است. او تاکید کرد که رسانههای افغانستان حاضر نیستند هیچ محدودیتی را به اساس قانون یا به نام و به بهانه «ارزشهای اسلامی» بپذیرند.
به باور او، وضعیت آزادی بیان در این کشور کاملا موافق با وضعیت فرهنگی و ملی این کشور است و نباید به این ارزش صدمه زده شود.
او همچنین تاکید کرد که باید از حق خانوادههای قربانیان جامعه رسانهای دفاع شود و دولت حق ندارد قاتلین خبرنگاران را «به خاطر صلحی که میآید یا نمیآید» از مجازات معاف کند و حق بخشیدن آنها را ندارد.
آقای خلوتگر از امکان بخشیدن قاتلین خبرنگاران به عنوان نگرانی دیگرشان یاد کرد.
در چند سال گذشته کارمندان رسانهها بارها هدف حملات مخالفان مسلح قرار گرفتند که طالبان مسئولیت شماری از این حملات را به عهده گرفته است.
آقای خلوتگر در نشست امروز وضعیت فعلی دسترسی به اطلاعات را نیز نگرانکننده خواند.
او گفت به هر اندازه دسترسی به اطلاعات محدود شود فاصله میان مردم و حکومت بیشتر میشود و اکنون حکومت و مردم در این کشور دو تافته جدا بافته شدند.
وی به مشکلات اقتصادی رسانهها نیز اشاره کرد و گفت در این اواخر به دلیل این مشکل شماری از رسانهها تعطیل شده است.
آقای خلوتگر گفت: «از یک طرف شاهد کاهش تعداد رسانهها هستیم، از یک طرف شاهد کاهش درآمد رسانهها هستیم و از طرفی شاهد کاهش محتوای رسانهها به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات. اگر وضعیت به این گونه پیش برود، شاهد بحران کلانی زیر چتر جمهوری اسلامی افغانستان در ارزشی به نام آزادی بیان خواهیم بود.»
پیشتر نیز دفتر نی در نتایج یک نظرسنجی اعلام کرد که در این اواخر وضعیت دسترسی به اطلاعات در این کشور خراب شده است.
مسئولان این نهاد، در سناریوی احتمالی، وضع محدودیت در دسترسی به اطلاعات از سوی شماری حلقات در حکومت را تلاش عمدی برای «خشنود سازی» مخالفان مسلح و راضی کردن آنها در میز مذاکرات صلح خواندند.