صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بابای زعفران افغانستان درگذشت

بابای زعفران افغانستان درگذشت

حاجی محمد اکبر، معروف به «بابای زعفران» افغانستان درگذشت. محمد اکبر از جمله اولین کسانی بود که کشت زعفران را در هرات ترویج کرد. او از دهقانان پیشگام افغانستان شمرده میشود که در تولید و تکثیر این گیاه اقدام کرد.
ریاست جمهوری افغانستان و اداره زراعت ولایت هرات مرگ محمد اکبر را «یک ضایعه» خواندند. او روز (دوشنبه ۲۴ سنبله) در هرات درگذشته است.
هرات اکنون در تولید زعفران در افغانستان مقام اول را دارد و زعفران تولید شده در این ولایت به دلیل کیفیت خوب مشتری بینالمللی نیز دارد.
ارگ ریاست جمهوری با انتشار پیامی نوشته که «حاجی محمد اکبر ۲۵ سال از عمرش را در عرصه کشت و ترویج زعفران سپری کرد و توانست زعفران افغانستان را در سطح ملی و بین المللی برجسته و مشهور سازد.»
دراین پیام آمده که او خدمات شایانی به زعفران کاران افغانستان انجام داد و در راستای حمایت از آنان از هیچگونه سعی و تلاش دریغ نکرد.
عبدالصبور رحمانی، رئیس زراعت ولایت هرات نیز به بیبیسی گفت که حاجی محمد اکبر در زمانی اقدام به کشت زعفران کرد که این گیاه برای دهقانان افغانستان ناشناخته بود و بازار نداشت.
او گفت هرچند که سایر دهقانان نیز در ترویج زعفران نقش داشتند ولی سهم «بابای زعفران» در کشت و ترویج این محصول برازنده بود.
به گفته آقای رحمانی تلاش او باعث شده که در دوران حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان به این کشاورز افغان عنوان «بابای زعفران» داده شود.
آقای صبور گفت که سال گذشته هرات با تولید ۱۵ تن زعفران در مقام اول در کشور قرار داشت و براساس ارزیابی انتظار میرود که در سال جاری نیز حدود ۲۰ زعفران تولید کند.
فصل برداشت محصول زعفران در افغانستان از ماه میزان آغاز میشود.