صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حاجی محمد محقق: حالا هویت‌های قومی و مذهبی همدیگر را به رسمیت می‌شناسیم، نباید حساب را از سر گیریم

حاجی محمد محقق:  حالا هویت‌های قومی و مذهبی همدیگر را به رسمیت می‌شناسیم، نباید حساب را از سر گیریم

محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان میگوید که مردم افغانستان به جایگاهی رسیده اند که هویتهای قومی، زبانی و مذهبی همدگیر را پذیرفته اند و مذاکرات صلح نباید حساب این موضوعات را از سر شروع کند.
آقای محقق روز جمعه ۲۹ سنبله در گردهمایی که به منظور بزرگداشت از برهانالدین ربانی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان و رئیس پیشین شورای عالی صلح برگزار شده بود، صحبت میکرد.
در این گردهمایی، حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان، امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه در کنار صلاحالدین ربانی، وزیر خارجه پیشین و رهبر جمعیت اسلامی حضور داشتند.
امروز نهمین سالروز کشته شدن برهانالدین ربانی به دست فردی است که با تظاهر به اینکه نماینده طالبان برای گفتگوی صلح است، با او ملاقات کرد و سپس با انفجار بمب جاسازی شده در دستارش، آقای ربانی را به قتل رساند.
آقای محقق بدون اینکه اشارهای مستقیمی به اجندای صحبتهای گروههای تماس در دوحه بکند، خواستار همدیگر پذیری شد و گفت: اگر اسلام را دینی میدانیم که باید روزی دین واحد جهان باشد، نباید بقیه مسلمانان را نفی کنیم. گفته میشود موضوع مذهب حنفی به عنوان مذهب رسمی افغانستان در صحبتهای ابتدایی گروههای تماس در دوحه مطرح شده است.
آقای محقق میگوید :»بشریت مانند یک خانواده به همدیگر وصل است. به رسمیت شناختن هویتها چیزی است که افغانستان حالا به آن دستیاب شده است. ما همدیگر را قبول کردیم، اقوام، زبانها مذاهب، همه در قانون اساسی افغانستان همدیگر را پذیرفتیم، نباید حساب را از سر گیریم.»
همزمان با آغاز صحبتهای گروههای تماس در دوحه برای تدوین طرزالعمل مذاکرات، خشونتها در سراسر افغانستان افزایش یافته است.
آقای محقق اضافه کرد: «دوباره آغاز کردن جنگ که دشوار نیست، ولی فرصت مذاکرات را غنیمت شمرده، باید آتشبس اعلام شود.»
هیاتهای مذاکرهکننده دولت افغانستان و گروه طالبان از ۸ روز به این سو در دوحه قطر بسر میبرند. گروه تماس که از میان اعضای هیاتهای مذاکره کننده انتخاب شده است، روی تدوین اصولنامه مذاکرات در هفت روز گذشته کار دارند. مردم بیشتر انتظار آغاز مذاکرات اند و امیدوارند با آغاز مذاکرات آتسبس هم اعلام شود.
سخنگویان دو هیات در دوحه، بدون اظهار نظر در رابطه با موارد اختلافی در این دو گروه، میگویند برای موافقت روی اصولنامه به وقت و دقت بیشتری نیاز دارند. مذهب جعفری در ماده ۶۱ قانون اساسی جدید به رسمیت شناخته شده و در مورد احوال شخصیه شیعیان قانون جداگانهای توسط پارلمان افغانستان به تصویب رسیده است. در دوره حکومت طالبان، برداشت سختگیرانه مذهبی حاکم بود و اقلیتهای مذهبی اسلامی به رسمیت شناخته نمیشد.
اقلیتهای مذهبی سیک و هندوی افغانستان نیز در دوره طالبان ملزم به پوشیدن نشانههای متمایز کننده روی لباس خود بودند.