صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

با فرمان رئیس‌جمهوری افغانستان درج نام مادر در شناسنامه‌ الزامی شد

با فرمان رئیس‌جمهوری افغانستان  درج نام مادر در شناسنامه‌ الزامی شد

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، با صدور فرمانی قانون تعدیل یافته ثبت احوال نفوس را که در آن نام مادر در کنار دیگر مشخصات فردی اضافه شده، توشیح کرده است. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری شام پنجشنبه ۲۷ سنبله، در صفحه توییترش نوشت که بربنیاد این فرمان بعد از این نام مادر به طور رسمی در شناسنامهها درج خواهد شد.
فعلا در شناسنامههای اتباع افغانستان در کنار نام هر فرد، نام پدر و پدر بزرگ او درج میشود.
چند هفته پیش کابینه افغانستان درج نام مادر در شناسنامه را تصویب کرد. ولی هنوز روشن نیست که چرا این تعدیل به منظور تاییدی به پارلمان فرستاده نشده است.
زنان افغان چند سال پیش برای مبارزه با فرهنگ و سنتهایی که هویت زنان را به هویت مردان زندگی آنها تقلیل میدهد، کارزار «نامم_کجاست؟» را در شبکههای اجتماعی به راه انداختند. درج نام مادر در شناسنامه در افغانستان پس از چندین سال مبارزه فعالان زن و فعالان مدنی در شبکههای اجتماعی به یک موضوع مورد توجه دولت مبدل شد.
چند سالی است که کمپینی تحت عنوان نامم کجاست در افغانستان آغاز شده و حالا این فرمان می تواند یکی از دستاوردهای بزرگ آن محسوب شود .