صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صالح: دشمنان افغانستان با کشتار، عدم باورمندی شان به صلح را نشان می دهند

صالح: دشمنان افغانستان با کشتار،  عدم باورمندی شان به صلح را نشان می دهند

امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری می گوید که در حالی که نمایندگان دولت افغانستان با طالبان برای به میان آمدن صلح و آتش بس مذاکره می کنند، دشمنان افغانستان با کشتار، عدم باورمندی شان به صلح را نشان می دهند.
امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری در پیامی در پیوند به شهادت آصف خان توخی آمر امنیت پکتیکا گفته است که روحیه مبارزه و دفاع با ترورهای هدفمند دشمن از بین نمیرود.
در پیام صالح آمده است که در حالی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان گفتگوها با طالبان را به خاطر به میان آمدن صلح و آتش بس آغاز کرده، دشمنان افغانستان با انجام قتل و کشتار، عدم باورمندی شان را به صلح ابراز میکنند.
او گفته که روحیه مبارزه و دفاع نه تنها با ترورهای هدفمند دشمن از بین نمیرود، بلکه شهادت آنها صف نیروهای دفاعی کشور را قوی و مستحکم نمودهاست.
قابل ذکر است که محمدآصف توخی آمر امنیت پکتیکا صبح امروز بر اثر انفجار ماین کنار جاده ای در ولسوالی یحی خیل این ولایت، جان خود را از دست داد.