صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بازداشت یک قاچاقبر مواد مخدر از شهر کابل

بازداشت یک قاچاقبر مواد مخدر از شهر کابل

وزارت داخله اعلام کرده است که پولیس مبارزه با مواد مخدر طی یک عملیات هدفمند یک قاچاقبر مواد مخدر را از مربوطات حوزه یازدهم امنیتی شهر کابل بازداشت کرده است.
در خبرنامه که وزارت داخله دیروز (دوشنبه، ۳۱ سنبله) نشر کرده، آمده است که پولیس مبارزه با مواد مخدر، روز گذشته عملیاتی هدفمند را بر یک شبکه توزیع کننده مواد مخدر در مربوطات حوزه یازدهم شهر کابل انجام دادند.
بر اساس خبرنامه در نتیجه این عملیات، یک تن از قاچاقبران و توزیع کنندهگان مواد مخدر بازداشت شده است. خبرنامه افزوده که از نزد این قاچاقبر مقداری مشروبات الکولی و تابلیتهای نشه آور “کا”، ۲۳ هزار و ۵۵۰ دالر و ۳۵۷ هزار و ۵۰۰ پول افغانی، ۱ میل کلاشینکوف، ۱ میل تفنگچه، ۱ میل سلاح چرهیی و ۱ عراده موتر به دست آمده است.
در خبرنامه اضافه شده که در یک عملیات دیگر پولیس مبارزه با مواد مخدر در مربوطات حوزه یازدهم، یک تن از قاچاقبران و فروشندهگان مواد مخدر همراه با ۳ کیلوگرام “هیرویین”، یک میل تفنگچه و مقداری پول نقد بازداشت شده است.
بر بنیاد خبرنامه دوسیههای افراد بازداشت شده، پس از تحقیقات ابتدایی به نهاد عدلی و قضایی فرستاده شده است.