صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مخالفت و موافقت دو نماینده با درج نام مادر در شناسنامه‌ها؛ این‌فرمان غرور افغان‌ها را می‌شکند

مخالفت و موافقت دو نماینده با درج نام مادر در شناسنامه‌ها؛ این‌فرمان غرور افغان‌ها را می‌شکند

برخی نمایندگان در مجلس میگویند که فرمان رییس جمهور غنی در مورد درج نام مادر در شناسنامهها غرور افغانها را میشکند.
شیرمحمد آخندزاده نماینده مردم هلمند در نشست دیروز دوشنبه (31 سنبله) مجلس با فرمان رییس جمهور غنی در مورد درج نام مادر در شناسنامهها مخالفت کرد و تاکید کرد که این فرمان غرور افغانها را میشکند.
آقای آخندزاده گفت، فرمان رییس جمهور که بر بنیاد آن نام مادر در شناسنامهها درج میشود، غیر قانونی است و از پارلمان پاس نشده است.
به گفته او، این فرمان بنیاد اسلامی ندارد؛ در عرب و عجم هم چنین کاری سابقه تاریخی ندارد. آخندزاده بیان داشت: «حتی در تمام دنیای کفری و اسلامی نسب انسان به پدر بر میگردد بناً چه ضرورت است که نام مادر در شناسنامه تذکر گردد. این فرمان غرور افغانها را میشکند. این فرمان را به هیچ صورت نمیپذیریم.»
او میگوید، درست است که مادر بر بنیاد اصول شرعی یک شخص قدرمند است و جنت زیرپایش است؛ اما نسب به پدر بر میگردد و بناً هیچ افغان نام مادر خود را در تذکره نخواهد نوشت. از سوی دیگر، شنکی کروخیل نماینده مردم کابل در مجلس گفت: «طوری که درج نام پدر در شناسنامهها ضروری است؛ همانگونه درج نام مادر نیز ضروری است؛ حتی در قرآن حضرت عیسی بن مریم ذکر شده است؛ کجایی این تذکر شرم و بی ننگی است؟.»
خانم کروخیل تاکید کرد، هرکسی که از درج نام مادر در شناسنامهها میشرمد به خودش ربط دارد؛ اما زمانیکه از زبان یک نماینده چنین صحبت میشود؛ افسوس به مادرانی که اینگونه اولاد را به جامعه تقدیم کردهاند.
این در حالی است که پس از کمپاین گسترده برای درج نام مادر در شناسنامهها، رییس جمهور غنی هفته گذشته فرمانی را صادر کرد که بر بنیاد آن هنگام اخذ شناسنامه تابعیت، نام مادر نیز در کنار نام پدر درج شناسنامهها میشود. صدور این فرمان با موافقت و مخالفتهای زیادی مواجه شده است.