صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رییس اتحادیه صرافان بلخ ربوده شد

رییس اتحادیه صرافان بلخ ربوده شد

مسوولین امنیتی در ولایت بلخ میگویند که رییس اتحادیه صرافان این ولایت از سوی افراد ناشناس ربوده شده است.
عادل شاه عادل، سخنگوی پولیس بلخ گفت که این رویداد حوالی ساعات ۴:۴۰ دقیقه صبح دیروز ( سهشنبه، ۱ میزان) در منطقه “سیاگرد” از مربوطات ناحیه سوم شهر مزار شریف صورت گرفت.
سخنگوی پولیس بلخ افزود؛ عبدالقیوم، رییس اتحادیه صرافان این ولایت هنگامی که از خانه اش به سوی مسجد میرفت اختطاف شده است. وی میگوید که پولیس بلخ هماکنون تمامی ساحات “مشکوک” را تحت پوشش قرار داده و تیم تخنیکی مدیریت مبارزه با جرایم جنایی نیز بررسیها در این مورد را آغاز کرده است. آقای عادل گفت که کمره های امنیتی از سوی پولیس بررسی میشود. در عین حال شماری از باشندگان شهر مزار شریف در پیوند به این رویداد دست به تظاهرات زده اند.