صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یونیسف از مساعدت 2 میلیون دالر امریکایی جمهوری کوریا برای رفع نیازمندی های عاجل بشری اطفال در افغانستان استقبال میکند

یونیسف از مساعدت 2 میلیون دالر امریکایی جمهوری کوریا  برای رفع نیازمندی های عاجل بشری اطفال در افغانستان استقبال میکند

در 12 ماه آینده، خدمات اساسی صحت، تغذی، تعلیم و تربیه، آب و دفع فاضلاب و حفاظت اطفال به تقریباً 30000 تن در چهار ولایت کشور فراهم خواهد شد
کابل، افغانستان، 22 سپتامبر 2020 میلادی: دولت جمهوری کوریا مبلغ 2 میلیون دالر امریکایی را به شکل کمک های بشردوستانه در بخش های صحت، تغذی، تعلیم و تربیه، آب، دفع فاضلاب و بهداشت (WASH ) و حفاظت اطفال از طریق دو پروژه جداگانه که در چهار ولایت افغانستان (دایکندی، هرات، بلخ، ننگرهار) تطبیق خواهند شد، به یونیسف مساعدت نموده است. از اقدامات مذکور که دوازده ماه را در بر خواهند گرفت بیش از 30000 دختر، پسر، زن و مرد مستفید گردیده و دسترسی شان را به خدمات اساسی افزایش خواهد داد.
در نتیجه مساعدت کوریا، یونیسف قادر خواهد شد تا به تقریباً 19000 تن در محلات صعب العبور ولایت دایکندی کمک فراهم نماید.
با مساعدت مذکور، که از طریق بسته جامع کمک های بشری چندین سکتوری فراهم میگردد، تأسیسات تعلیمی و صحی تجهیز خواهند شد تا وضعیت آموزش و صحت در بین مردم محل بهبود یافته و همچنان عرضه خدمات تغذی و WASH به سطح محل تقویه گردد. مبلغ مذکور برای فراهم آوری کمک های عاجل بشری برای جبران تبعات جنگ، زمستان و خشکسالی نیز به کار خواهد رفت. مردم تشویق خواهند شد تا برای ترویج انکشاف و ترقی پایدار در فعالیت های آگاهی و سهمگیری اجتماعات محلی اشتراک نمایند.
داکتر ابوبکر کامپو، نماینده یونیسف در افغانستان میگوید: «یونیسف با داشتن تخصص در سکتور های متعدد برای حمایت دولت و همکاران در عرضه خدمات جامع به مردم از یک موقعیت برتر برخوردار است و سالهاست که این خدمات را عرضه مینماید.
اقدامات مذکور با عرضه خدمات متعدد و مختلف در عین محل اثر فزاینده داشته و در مقایسه با نتایج یک سکتور، تأثیر بیشتری خواهند داشت».
مساعدت مذکور به حفاظت اطفال در برابر خشونت، سوءاستفاده و بهره کشی در ولایات هرات، بلخ و ننگرهار نیز کمک خواهد کرد. در مجموع به 5500 طفل کمک خواهد شد تا بعد از رهایی از گروه های و نیرو های مسلح دوباره به جوامع خویش برگردند و در باره جلوگیری از خطرات ماین ها معلومات دریافت نمایند. این پروژه به اقدامات مشخص برای خشونت مبتنی بر جنسیت و ترویج آگاهی مسایل حفاظت اطفال به 5500 تن از مردم محل نیز حمایت فراهم خواهد نمود. فعالیت های مذکور بخشی از پلان حفاظت اطفال 2020-2021 میباشند که در جنوری 2020 میلادی روی آن بین یونیسف و وزارتخانه های ذیربط توافق شد و به امضا رسید.
در حالی که اقدامات مذکور ظرفیت دولت و همکاران را در انجام مداخلات عاجل تقویه مینمایند، به انکشاف درازمدت در افغانستان نیز کمک خواهند کرد. در این فعالیت ها با گذشت زمان ظرفیت کاری نهاد های دولتی ارتقا خواهد یافت و همچنان سهمگیری مردم محل در انکشاف حسابدهی جمعی در جهت تغییر سلوک اجتماعی نیز تقویه خواهد شد.
جلالتمآب جا هیونگ لی، سفیر جمهوری کوریا در افغانستان میگوید: «در سال 2020 اطفال 56 فیصد کسانی را تشکیل میدهند که در افغانستان به مساعدت های بشری نیاز دارند. ما مکلفیت داریم تا به آنها زمینه دسترسی به خدمات اساسی باکیفیت و جامع را فراهم ساخته و آنها را قادر سازیم تا توانایی مقابله با جنگ ها و آفات طبیعی مکرر در کشور را حاصل نمایند».
جمهوری کوریا یکی از حامیان درازمدت یونیسف در افغانستان است که از سال 2015 میلادی به این طرف 43 میلیون دالر امریکایی را مشخصاً برای رفاه و سلامت اطفال مساعدت نموده است. یونیسف با کمک های کوریا در سال 2018-2019 توانست تا برای بیش از 3.7 میلیون تن در سراسر کشور به شمول نوزادان، نوجوانان، معلمین اناث و مردم محل در بخش های صحت، تغذی و آمادگی های زمستانی رسیدگی نماید.