صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فرمانده قول اردوی 215 میوند: جسد ده‌ها جنگجوی گروه طالبان به کویته انتقال یافته است

فرمانده قول اردوی 215 میوند: جسد ده‌ها جنگجوی گروه طالبان به کویته انتقال یافته است

جنرال ولی محمد احمدزی فرمانده قول اردوی ۲۱۵ میوند میگوید که دهها جسد جنگجوی طالبان به شهر کویتۀ پاکستان منتقل شدهاند.
آقای احمدزی روز شنبه 26 میزان در پیام ویدیویی به رسانهها گفت که «دشمن متحمل تلفات شدید شده است. ۸۵ جنازه دیروز (جمعه) به شهر کویته رسیده. آنها ]طالبان[ این خواب را به گور ببرند که میگویند شهر لشکرگاه را فتح میکنند.»
یک مقام ارشد اردوی ملی در جنوب کشور نیز ادعا میکند که طالبان در جریان درگیریهای اخیر در هلمند تلفات سنگین وارد شده است.
ارقام ارائه شده در بارۀ تلفات جنگجویان این گروه در هلمند از سوی منابع مستقل تأیید نشده است.
اما والی هلمند میگوید که حدود 300 جنگجوی گروه طالبان در درگیریهای اخیر با نیروهای امنیتی در این ولایت کشته شدهاند.
عمر زواک، سخنگوی والی هملمند، دیروز (شنبه، ۲۶ میزان) گفت که عملیات نیروهای امنیتی به ساحه باباجی مرکز هلمند و همچنین چاه انجیر ولسوالی نادعلی در حال پیشروی است.
سخنگوی والی هلمند در مورد تلفات چیزی نگفت؛ اما خود والی هملند میگوید، براساس اطلاعات ابتدایی، بیش از ۳۰۰ جنگجوی طالبان و ۳۰ نیروی دولتی در نبردهای اخیر کشته شدهاند.
آقای زواک علاوه کرد که در چاه انجیر، چندین پاسگاه امنیتی دوباره ایجاد شدهاست.
او افزود که پاسگاههایی که در مسیر شاهراه ۶ ۰۱، نیروهای امنیتی از آنها عقبنشینی کرده بودند، دوباره به تصرف این نیروها درآمدهاست.
سخنگوی والی هلمند افزود که نیروهای امنیتی در ولسوالی ناوه نیز پیشروی داشته و چندین پاسگاه را دوباره پس گرفتهاند.
زواک تاکید کرد که نیروهای امنیتی به عملیاتشان ادامه میدهند؛ اما تخریب پلچکها و کارگذاری ماین در راههای موصلاتی این عملیات را دشوار کردهاست.
والی هلمند نیز گفتهاست که طالبان بسیاری از بخشهای شهر لشکرگاه و برخی ولسوالیهای این ولایت را ماینکارگذاری کرده و ممکن است ماینهای کارگذاریشده به غیر نظامیان تلفات وارد کردهباشد.
در همین حال، نهادهای حقوق بشری با آنکه تاکنون از تلفات غیر نظامیان در جنگ هلمند آماری ارائه نشده، وضعیت غیر نظامیان در مناطق جنگی را نگرانکننده خواندهاند.
نمایندگی سازمان ملل در افغانستان میگوید، بر اثر ناامنیهای اخیر هلمند، بیش از ۳۵ هزار نفر آواره شدهاند.
سازمان عفو بینالملل هم با ابراز نگرانی از وضعیت آوارگان، خواستار خروج مصون مردم از مناطق درگیری شدهاست.
از یک هفته به اینسو، بخشهایی از هلمند گواه درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان بودهاست. این درگیری به مرکز این ولایت نیز کشانده شدهاست.
مقام‌‌های حکومتی میگویند، طالبان قصد سقوط هلمند را داشتند؛ اما ناکام ماندند.