صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۰ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قوماندانان جدید برای ١٠٠ ولسوالى ولایات کشور تعيين شدند

قوماندانان جدید برای ١٠٠ ولسوالى ولایات کشور تعيين شدند

شوراى امنيت ملى مى گوید که بعد از یک پروسه ارزیابی در ١٠٠ ولسوالى ٢٩ ولايت قوماندانان امنيه جديد تعيين شدند.
در خبرنامه اى ارگ رياست جمهورى که امروز منتشر و به دسترس آژانس خبرى پژواک قرار گرفته، آمده است که رئيس جمهور محمد اشرف غنی رئیس شام ديروز در مراسم معرفی ۱۰۰ تن از قوماندانان جدیدالتقرر ولسوالی های کشور، اشتراک و سخنرانی کرد.
در این مراسم که در قصر سلام خانۀ ارگ برگزار شد، در آن معاون اول ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی و مسئولین سکتور امنیتی و دفاعی حضور داشتند؛ ابتدا داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی صحبت کرده، گفت که بنابر هدایت رئیس جمهور کمیته ای به منظور ارزیابی قوماندانان امنیه ولسوالی ها توظیف گردید.
وی گفت که در مرحله اول ۱۰۰ تن از بریدملان و افسران در یک پروسه شفاف انتخاب و همچنان تثبیت رتبه شدند.
موصوف خطاب به قوماندانان جدیدالتقرر گفت: «شما مبارزه برحق را به پیش می برید و تصویر کارکردهای تان، تصویر جمهوریت است و ما و شما تحت نظام مشروع جمهوری اسلامی افغانستان به وطن و مردم خدمت می کنیم.»
بعداً ضیا عاصی رئیس تزکیه و انکشاف رهبری سکتور امنیتی دفتر شورای امنیت ملی در مورد کمیتۀ تخنیکی که به منظور تعیین قوماندانان متذکره گماشته شده بود، معلومات داده، گفت که بنابر هدایت قاطع و صریح رئیس جمهور کار تغییر رهبری قوماندانی های امنیه ۲۵۸ ولسوالی آغاز شد و کمیته پس از ۴۵ روز کار و ارزیابی نزدیک به ۶۰۰ تن از بریدملان ارشد و افسران، به تعداد ۱۰۰ تن از آنان را موفق ارزیابی نمود و قوماندانان امنیه در ۲۹ ولایت تعیین گردیدند.
سید جلال سادات به نمایندگی از قوماندان جدیدالتقرر ولسوالی ها صحبت کرد و ضمن تشکر از اعتماد سرقوماندان اعلی قوای مسلح گفت که کارکردها، اجراات و هماهنگی ما را با مردم، از زبان خود مردم خواهید شنید.
امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور صحبت کرده، گفت که انگیزه، سوق و اداره و امکانات سه عنصر مهم است که باعث موفقیت شما می گردد و باید این عناصر را جداً مدنظر گیرید. رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های آنان، خطاب به قوماندانان جدیدالتقرر ولسوالی ها، گفت که با رفتن تان به ولسوالی ها، در آنجا انگیزه، مدیریت، تعهد و تحرک خواهد آمد که در تاریخ افغانستان بی نظیر خواهد بود.
رئیس جمهور افزود: «شما به خاطری انتخاب شده اید که با دل و جان بر مملکت باورمند هستید و قربانی داده اید. ملت تعهد و فداکاری می خواهد و شما فرزندان متعهد و فداکار هستید.»
رئیس جمهور گفت: «هویت تان تنها هویت ملی باشد و باید آغوش تان برای مردم باز باشد و با رفتن تان ماحول را تغییر مثبت دهید.» وی به مسئولین سکتور امنیتی و دفاعی هدایت داد که به قوماندانان متذکره توجه و تماس دوامدار داشته باشند.
همچنان رئیس جمهور خاطرنشان کرد که با رفتن قوماندانان امنیه ۱۰۰ ولسوالی، ثروت ملی افغانستان به کار انداخته خواهد شد و زمینۀ اعمار کشور به صورت همه جانبه فراهم می گردد. رئیس جمهور در اخیر سخنانش با تاکید بر اینکه شما حمایت سرقوماندان اعلی قوای مسلح را با خود دارید، گفت: «ثابت کنید که با هموطنان تان ابریشم و با دشمنان وطن مشت فولادین هستید.»