صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۰ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کارشناسان: گفتگوهای صلح یک بازی تبلیغاتی برای امریکاست

کارشناسان: گفتگوهای صلح  یک بازی تبلیغاتی برای امریکاست

شماری از نمایندگان مجلس و کارشناسان بر این باور هستند که گفتگوهای صلح به اراده طالبان انجام نشده و بیشتر یک بازی تبلیغاتی برای ایالات متحده امریکاست.
محمد رضا خوشک نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان به روزنامه افغانستانما گفت که «طالبان در تحت فشار امریکا به پای میز مذاکره رفته و یک بازی تبلیغاتی برای امریکا است.»
آقای خوشک افزود که گفتگوهای صلح، یک بازی برد، برد برای امریکا است. این گفتگوها باعث کاهش هزینههای جنگ این کشور شده است و از سوی دیگر به جامعه جهانی این پیام را میرساند که در افغانستان صلح آوردیم.
او اضافه کرد، از سوی دیگر گروه طالبان همانطوری که از روز اول با قتل و کشتار و انتحار دنبال کسب نام بوده، اکنون نیز با وجود توافقنامه صلح با امریکا، با کشتار و انتحار میخواهد امتیازگیری کند. طالبان میخواهد بگوید که برای نظام و مردم خطرناک هستند.
این عضو مجلس نمایندگان بر این باور است که گفتگوهای صلح به نتیجه نمیرسد به این دلیل که چند تن از سران طالبان در گفتگوها حضور دارد و جنگجویانش دست به خشونت میزند.
ادریس استانکزی کارشناس مسایل سیاسی نیز بر این باور است که طالبان یک دست نیست. او به روزنامه افغانستانما گفت که این گروه ارادهای برای صلح ندارد.
آقای استانکزی افزود که این گروه بر این باور بود که از طریق جنگ باید به قدرت برسد اما به دلیل اینکه ترامپ به مردم امریکا تعهد داده بود که جنگ بیست ساله را پایان میدهم، این گروه تحت فشار امریکا توسط پاکستان به پای میز گفتگو امده است.
او بر این باور است که پاکستان به سران طالبان گفته، از میز گفتگوهای صلح امتیازگیری کند و از سوی دیگر میدان جنگ نیز حضور داشته باشد.
جنگجویان گروه طالبان بعد از امضای توافقنامه صلح با ایالات متحده امریکا، تاکنون دهها حمله خونین را سازماندهی کرده است که نزدیک به یک هزار غیرنظامی قربانی شده است.
اما از سوی دیگر حکومت با امضای توافقنامه صلح امریکا و طالبان، بیش از 5 هزار زندانی گروه طالبان را که 400 زندانی خطرناک نیز در بین آنان بود، رها کرده است.
آقای استانکزی این موارد را امتیازهایی میداند که گروه طالبان از رفتن به پای میز گفتگو گرفته است.
او همچنین میگوید که «دو طرف [امریکا و طالبان] به توافقنامه صلح باور ندارند و این نشان دهند این است که گفتگوها به طرف خوب نمیرود. ضرر این مشکل بر مردم افغانستان است.»
بعد از امضای توافقنامه صلح گروه طالبان گاهی به صورت تلویحی امریکا را متهم به نقض توافقنامه میکرد اما این گروه دو روز پیش به صورت رسمی امریکا را متهم به نقض توافقنامه کرد.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان در صفحه توییترش نوشته بود که پس از تحولات اخیر در ولایت هلمند، سربازان امریکایی با بمباران «بیمورد سرپیچیهای متعددی از پیمان دوحه کردهاند.»
او افزوده بود که براساس موافقنامه دوحه، سربازان امریکایی نمیتوانند بهجز مناطق جنگی و در هنگام جنگ، دیگر جاها را بمباران کنند و یا کسی را هدف قرار دهند.
سخنگوی طالبان نوشته بود که در چند روز اخیر، هواپیماهای بدون سرنشین و دیگر هواپیماهای امریکایی مناطق نهرسراج، خوشکاوه، باباجی، مالگیر و بند برق ولسوالی گرشک و مناطق مختلف ولسوالیهای سنگین، مارجه، ناوه و نادعلی را شب و روز بمباران کردهاند و همچنان در فراه و بعضی ولایتهای دیگر نیز بمباران ادامه داشته که تخلف علنی و صریح از پیمان دوحه است.
در پاسخ توییت سخنگوی گروه طالبان، زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، آن را «اتهامات بیبُنیاد» و «بیانات تحریک کننده» خوانده که به گفته او سبب پیشرفت صلح نمیشود.
آقای خلیلزاد افزود که «به جای آن، ما باید به دنبال پیروی جدی از تمام مواد توافقنامه ایالات متحده- طالبان و اعلامیه مشترک ایالات متحده- افغانستان باشیم، و تعهد برای کاهش تدریجی خشونت را نادیده نگیریم.»
او در یک رشته توییت افزوده که ادامه خشونتها میتواند روند صلح، توافقنامه و این درک بنیادی را که برای جنگ راه حل نظامی وجود ندارد، تهدید کند. خلیلزاد افزوده با وجود که اخیراً بر ضرورت کاهش خشونت تاکید شده، میزان خشونتها در افغانستان اندوهبار است.
گروه طالبان در یک هفته گذشته علاوه بر اینکه بر بخشهای از ولایت هلمند حمله کرده و باعث ویرانی و بیجا شدن هلمندیان شده، روز یکشنبه نیز یک موتر بمگذاری شده را در مرکز شهر فیروزکوه منفجر کرد که 15 غیرنظامی کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند.
فاطمه کوهستانی نماینده غور با اشاره به رویداد روز یکشنبه در غور گفت که پروسه صلحی که در دوحه جریان دارد متضمن جان و مال مردم نیست. این صلح برای ما ارزشمند نیست، ما مذاکراتی را میخواهیم که از تلفات افراد ملکی متوقف شود.
خانم کوهستانی افزود، مردم افغانستان خواستار توقف مذاکرات دوحهاند و تاکید دارند که مذاکرات در صورتی ادامه پیدا کند که اول طالبان به قطع جنگ و خون ریزی تن دهد.
کرام الدین رضازاده دیگر نماینده مردم غور در مجلس میگوید که مردم افغانستان آرزوی صلح را دارند، اما طالبان برخلاف موازین اسلامی و بینالمللی هر روز مردم افغانستان را قتل عام میکند و هر روز جنایت خلق میکند که این جنایات قطعاٌ قابل بخشش نیست.
او گفت که از مجامع بینالمللی میخواهیم که اگر واقعاٌ در مورد صلح افغانستان صادقاند و همکاری میکنند جلو خشونت و جلوی جنایات نابخشودنی طالبان را هرچه عاجل بگیرند.
نعیم وردگ سخنگوی گروه طالبان در قطر گفته است که تا پایان گفتگوهای صلح، جنگ ادامه خواهد داشت.
جنگ در هلمند وارد دومین هفته شده است، در این جنگ، حدود 30 هزار غیرنظامی آواره، دهها تن کشته، صدها تن دیگر زخمی و میلیونها دالر به زیربناهای کشور خسارت وارد شدهاست.