صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۰ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دیده‌بان حقوق بشر: صالح در پی ساکت کردن گزارش‌دهنده‌گان تلفات غیرنظامیان در تخار است

دیده‌بان حقوق بشر: صالح در پی ساکت کردن گزارش‌دهنده‌گان تلفات غیرنظامیان در تخار است

سازمان دیدهبان حقوق بشر میگوید که امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، در تلاش است تا کسانی را که از کشتهشدن غیرنظامیان در ولایت تخار گزارش دادهاند، ساکت کند.
پاتریشیا گاسمن، مدیر بخش آسیای دیدهبان حقوق بشر از دولت خواسته است که بدون درنگ فردی را که به دستور امرالله صالح بازداشت شده است، آزاد کند.
او همچنان خواستار تحقیق بیطرفانه و مستند درباره حمله هوایی در ولسوالی بهارک تخار و تلفات غیرنظامیان شده است.
دیدهبان حقوق بشر ضمن اینکه خواهان بررسی نقض قوانین جنگی توسط نیروهای امنیتی توسط دولت شده، تأکید کرده است که حق آزادی بیان کسانی که از تلفات غیرنظامیان گزارش میدهند، رعایت شود.
روزپنج شنبه گذشته گزارش شد که در یک حمله هوایی بر یک مدرسه در ولسوال بهارک که مقامهای محلی آن را «اشتباهی» خواندند، ۱۲ کودک و ۱۴ غیرنظامی دیگر کشته شدهاند.
امرالله صالح به این خبر واکنش نشان داد و آن را بیاساس خواند. صالح هشدار داد، علیه کسانی که ضد نیروهای امنیتی «شایعه» را سرخط ساختهاند، برخورد خواهد شد.
پس از آن، دفتر معاون اول ریاست جمهوری اعلام کرد که طراح شایعات ضد نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بازداشت شده است.
دفتر صالح تأکید کرده است که تمام شایعاتی که ضد نیروهای امنیتی پخش و نشر میشود، بررسی میشود و نشرکنندهگان باید پاسخ بدهند.
صالح نشر شایعات بیاساس و منفی را همکاری با دشمن عنوان کرده است.
با این حال، دیدهبان حقوق بشر از هویت فرد بازداشت شده به دستور امرالله صالح، اظهار بیاطلاعی کرده است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر گفته است که دولت دستور تحقیق حادثه بهارک تخار را صادر کرده است، اما یافتههای حاصل از تحقیقات سایر حوادثی که غیرنظامیان در آن کشته شدهاند، همهگانی نشده است.
این سازمان گفته است که هیچ کسی درباره تلفات غیرنظامیان پاسخگو نیست.
وزارت دفاع ملی نیز اعلام کرده است که درباره تلفات غیرنظامیان در ولسوالی بهارک بررسی میکند.
روزی پیشتر از حمله هوایی نیروهای ارتش، در پی حمله طالبان دهها نیروی امنیتی در ولسوالی بهارک کشته شدند.