صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پاکستان از فرمان رییس‌جمهور غنی در مورد رهایی زندانیانش استقبال کرد

پاکستان از فرمان رییس‌جمهور غنی در مورد رهایی زندانیانش استقبال کرد

پاکستان از فرمان رییسجمهور اشرف غنی در مورد رهایی شماری از زندانیان آن کشور استقبال کرده است.
محمد صادق، نمایندهی ویژهی پاکستان در امور افغانستان ناوقت شب (دوشنبه، ۳ قوس) در تویتی گفته است: «پاکستان از حسن نیت رییسجمهور اشرف غنی در حکم آزادی زندانیان شهروندان پاکستانی در افغانستان به دلیل تحکیم روابط بشردوستانه سپاسگزار است.»
رییسجمهور غنی اخیرا فرمان رهایی و عفو مجازات شماری از زندانیان پاکستان را امضا کرده است. هدف از این اقدام غنی، نشان دادن حسن نیت و تحکیم روابط دوستانه با پاکستان گفته شده است.
براساس این فرمان، آن تعداد از زندانیان پاکستانی که مدت حبس شان الی یک ماه باقی مانده باشد، از زندان رها میشوند.
همچنان جزای نقدی آن تعداد از زندانیان شهروند پاکستان که بهدلیل عدم پرداخت جزای نقدی «محکومبها» تحت حبس قرار دارند، نیز بخشیده میشود.
ساعاتی پس از همگانیشدن این فرمان، رحمتالله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی در تویتی گفت که رییسجمهور اشرف غنی اسلام فاروقی، رهبر شاخهی خراسان گروه داعش و صدها تروریست پاکستانی را بهعنوان رشوت به «آیاسآی» آزاد میکند.
آقای نبیل افزوده است آن تعداد از زندانیان پاکستانی که قرار است آزاد شوند، هزاران تن از شهروندان افغان را به قتل رساندهاند.
عبدالله اورکزی مشهور به اسلم فاروقی، رهبر شاخهی خراسان گروه داعش در ماه حمل سال جاری خورشیدی بازداشت شد. او شهروند پاکستان است و قبلا درخواست پاکستان مبنی بر سپردن اسلم فاروقی به آن کشور از سوی افغانستان رد شده بود.