صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تمدید تعهدات مالی جهان، شش میلیارد دالر برای چهار سال آینده به افغانستان

تمدید تعهدات مالی جهان،  شش میلیارد دالر برای چهار سال آینده به افغانستان

شمروز خان مسجدی در تویتی گفته است که تا کنون شش میلیارد دالر به افغانستان کمک تعهد شده است و توقع میرود تا ختم روز سقف کمکهای جهانی به افغانستان بالا برود، چون تعدادی از کشورهای اروپایی، آسیایی و ایالات متحده امریکا باقیمانده اند.
در این میان هند سه میلیارد دالر کمک به افغانستان را متعهد شده است. جاپان با تعهد 180 میلیون دالر سالانه برای افغانستان کمک میکند. اتحادیه اورپا 1.2 میلیارد یورو برای چهار سال به افغانستان تعهد کمک مالی کرده است. یعنی اتحادیه اورپا سالانه 300 میلیون یورو به افغانستان کمک خواهد کرد.
کانادا دراین نشست 270 میلیون دالر کانادایی به افغانستان تعهد کمک مالی کرده است و هند نیز 200 میلیون یورو به افغانستان کمک مالی تعهد کرد.
بریتانیا سالانه 155 میلیون پوند برای پروژه های توسعوی افغانستان در چهار سال آینده کمک مالی میکند.
استرالیا 200 میلیون دالر استرالیایی برای افغانستان کمک مالی متعهد شده است. سویس برای چهار سال آینده 104 میلیون دالر به افغانستان کمک میکند. در این نشست دنمارک 64 میلیون دالر، ایتالیا 35 میلیون یورو و ناوری 17 میلیون دالر تعهدات مالی برای افغانستان سپردند. سویدن در سال 2014 حدود یک میلیارد دالر کمک به افغانستان متعهد شده بود، در نشست جینوا نیز تجدید تعهد نمود، اما دقیق معلوم نیست که از این کمک چه مقدار باقی مانده است. اندونزیا هم 5 میلیون دالر برای افغانستان کمک مالی وعده سپرد.
ترکمنستان گفت که به ارزش بیش از یک میلیارد دالر در پروژههای مشترک میان افغانستان و ترکمنستان سرمایهگذاری کرده است. ترکمنستان از خطوط انتقال برق، انترنت و راه آهن خبرداده و گفته است که در این پروژهها بیش از یک میلیارد دالر هزینه کرده است.
انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در این نشست گفت که در کنار افغانستان میماند، وی خواهان آتشبس فوری میان طالبان و حکومت افغانستان شد.
دومین روز از نشست بینالمللی جینوا 2020 برای کمک به افغانستان با اشتراک بیش 70 کشور و 30 سازمان بینالمللی به میزبانی سازمان ملل متحد، فنلند و افغانستان در سویس برگزار شد.