صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

موج دوم کرونا؛ غنی: با استفاده از تجربه، از هر بحرانی جلوگیری شود

موج دوم کرونا؛  غنی: با استفاده از تجربه،  از هر بحرانی جلوگیری شود

محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در پی هشدار وزارت صحت عامه مبنی بر شیوع دوباره ویروس کرونا، به نهادی مرتبط گفته که با استفاده از امکانات و تجربه ها باید از هر نوع بحران جلوگیری کنیم، تا مردم مطمئن شوند.
آقای غنی روز پنجشنبه 6 قوس با مسئولان وزارت صحت عامه و شورای طبی افغانستان، روی مبارزه با موج دوم ویروس کرونا و چالش های ناشی از آن،  صحبت کرد.
ریاست جمهوری با نشر خبرنامهای نوشته که رئیس جمهور به اعضای نشست گفت که موضوع شیوع دوباره ویروس کرونا، در اولویت و استعجالیت رهبری حکومت قرار دارد.
او با بیان اینکه دانش تخنیکی ما در این قسمت بهتر شده و باید تمرکز روی مدیریت صورت گیرد، گفت که تصویر واضح از مرحله دوم شیوع ویروس کرونا داشته باشیم و در قسمت بلند بردن ظرفیت ها و کیفیت ارائه خدمات صحی بیشتر کار صورت گیرد.
رئیس جمهور همچنین بر تقویت هماهنگی میان شفاخانه ها تاکید کرد و گفت که تصویر واضح از منابع و ظرفیتها باید داشته باشیم و مردم از کار سازمانهای غیر حکومتی و سکتور خصوصی دخیل در عرصه صحت رضایت داشته باشند.
آقای غنی همچنین تصریح کرد که باید والیها و واحدهای ولایتی به گونۀ هماهنگ نقش شان را ایفا کنند و دولت با سکتور خصوصی کار خواهد کرد که چگونه فعالیتهای اقتصادی در کشور در زمان شیوع موج دوم ویروس کرونا، آسیب نبینند.
رئیس جمهور از مسئولان شورای طبی افغانستان خواست که به نظارتشان از شفاخانهها، مدیریت صحت و ظرفیتهای صحی ادامه دهند. وی افزود که با متخصصین افغان در عرصه صحت در خارج از کشور در تماس باشید، تا از طریق آنلاین تجارب و همکاری های آنان را داشته باشیم.
در این نشست که در ارگ برگزار شده بود، محمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه، وضعیت کلی از جمله واقعات ویروس کرونا و مقایسه آن با موج اول را تشریح کرده، گفت که واقعات مثبت ویروس کرونا در حال افزایش است.
آقای عثمانی در خصوص ظرفیت های شفاخانهها به خاطر تداوی مریضان کرونا در سراسر کشور از جمله شفاخانه ها در مرکز، شفاخانه های حوزوی، تخصصی و خصوصی معلومات داد و گفت که در حال حاضر ۲۰۷۱ بستر برای مبتلایان ویروس کرونا، وجود دارد و شفاخانه ها بیشتر تقویت خواهند شد. او همچنان در خصوص بیلانس کرونا، ردیابی واقعات مثبت، تشخیص واقعات در ساحات ورودی، نمونه گیری از واقعات مشکوک و ذیدخل ساختن تمام سیستمهای صحی در گزارش دهی به خاطر مدیریت ارقام، معلومات ارائه کرد.
سرپرست وزارت صحت عامه در رابطه به آگاهی عامه، گفت: تلاش داریم تا مواد آگاهی دهی برای مبارزه با موج دوم ویروس کرونا را تهیه و تعلیمات صحی و کمپاینهای آگاهی را راه اندازی کنیم. وی در مورد تغییرات در ظرفیت خدمات تشخیصه ویروس کرونا نیز صحبت کرد.
آقای عثمانی افزود که در حال حاضر مراکز تشخیص ویروس کرونا روزانه ظرفیت ۳۵۰۰ الی ۴۰۰۰ تن را دارند.
سپس داکتر نسرین اوریاخیل رئیس شورای طبی افغانستان، گزارش خویش را در مورد نظارت از شفاخانه ها ارائه کرده، گفت که تا اکنون ۳۲ شفاخانه مورد بررسی قرار گرفته است و چالش ها در ظرفیت پرسونل وجود دارد و منابع بشری نیاز به توجه بیشتر دارد.
وی در خصوص چگونگی رساندن آکسیجن به شفاخانه ها و تولید آن در محلات نزدیک شفاخانه ها معلومات داد و تصریح کرد که باید به شفاخانه های دولتی رسیدگی صورت گیرد و مردم در خصوص موج دوم ویروس کرونا بیشتر آگاهی حاصل کنند و علما، مساجد، رسانه ها و جامعه مدنی بسیج شوند.
وزارت صحت عامه هفته گذشته به دلیل شیوع دوباره ویروس کرونا، اقدام به مسدود کردن تالارهای عروسی کرد. این وزارت گفته بود که یکی از عوامل انتشار ویروس، تجمع در تالارهاست.
به دنبال این اقدام و به تصمیم کابینه، مکتبهای دولتی و خصوصی نیز بسته شد. تمامی دانشگاهها (خصوصی و دولتی) نیز مسدود شد. اولین فرد مبتلا به ویروس کرونا اوایل سال جاری خورشیدی در ولایت هرات شناسایی شد. این ویروس با سرعتی بالا به تمامی کشور سرایت کرد. بر اساس آمارهای وزارت صحت عامه، تاکنون این ویروس به جز از ولایت نورستان از تمامی ولایتها قربانی گرفته است.  وزارت صحت عامه تاکنون از 141 هزار و 863 فرد مشکوک به ویروس کرونا آزمایش گرفته است. پیش از این گفته شده بود که هر کیت ازمایش حدود 30 دالر است و هر ازمایش نزدیک به سه هزار افغانی برای وزارت صحت عامه هزینه بر میدارد.