صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ساختار جدید وزارت معارف؛ سه معین جدید شروع به کار کردند

ساختار جدید وزارت معارف؛  سه معین جدید شروع به کار کردند

وزارت معارف با اندکی تغییر سه معینیت جدید را ایجاد کرد و سردار محمد رحیمی، عطاءالله واحدیار و ویکتوریا غیوری به عنوان معینان جدید شروع به کار کردند.
این وزارت روز پنجشنبه 6 قوس با نشر خبرنامهای اعلام کرده که به منظور بهبود هر چه بیشتر کیفیت تعلیم و تربیه و ایجاد سیستم موثر تعلیمی و منطقی ساختن تشکیلات و جلوگیری از تداخل وظیفوی تغییرات تشکیلاتی، منظور شد.
به نقل از خبرنامه، وزارت معارف یک معینیت جدیدی به نام «تضمین کیفیت تدریس و نصاب « ایجاد کرده است که سردار محمد رحیمی معین پیشین سوادآموزی، در راس آن قرار گرفته است.
همچنین معینیت تعلیم و تربیه که از ادغام معینیتهای سوادآموزی، انکشاف نصاب تعلیمی، تربیه معلم و اسلامیات ایجاد شده و عطاء الله واحدیار معین آن معرفی شد.
درین برنامه رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف گفت که دلیل یکجا سازی این معینیتها این است که دانشآموزان مدارس دینی نباید تنها چانس انتخاب دو رشته حقوق و شرعیات را داشته باشند جامعه ما اسلامی است و ما نیازمند افراد متخصص و آشنا به دین در تمام رشتهها هستیم.
خانم حمیدی افزود، بنابراین برای اینکه امور تعلیمی به وجه احسن به پیش برود معینیتهای تعلیمات اسلامی و تعلیمات عمومی این وزارت در زیر یک چتر بنام معینیت تعلیم و تربیه به وجود امد.
این وزارت همچنین معینیت منابع و اداره که قبلا به نام معینیت مالی و اداری یاد میشد و در راس آن  خانم ویکتوریا غیوری تقرر یافتند.
وزارت معارف میگوید که ساختاری دیگر تحت عنوان ریاست عمومی انسجام ولایتی که به خاطرانسجام و ارتباط بیشتر ولایات با مرکز تشکیل شده و دل آغا صوفیزاده در راس ان تعیین شد.
علاوه بر این معینیتها؛ احمد وحید شکیب رئیس عمومی دفتر مقام وزارت تعیین و به کارمندان معرفی شدند.
در برنامه معرفی معینان و روئسای جدید، ضمن اشتراک مقام و رهبری وزارت معارف، وکلای  محترم کمیسیونهای معارف و تحصیلات عالی  ولسی جرگه و مشرانو جرگه و مهمانان عالی رتبه از  اداره امور نیز اشتراک داشتند.
قابل ذکر است امیر گل شاهین رئیس کمسیون معارف و تحصیلات عالی  ولسی جرگه حمایت اعضای پارلمان را از ریفورم جدید وزارت معارف اعلان کرد.