صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ترکمنستان به کمک هايش با افغانستان ادامه مى دهد

ترکمنستان به کمک هايش با افغانستان ادامه مى دهد

رؤساى جمهور افغانستان و ترکمنستان، در تماس تيليفونى در خصوص واردات برق از آن کشور صحبت کردند.
اين درحالى است که طى روزهاى اخير، اکثريت شهريان کابل، از افزايش پرچوى هاى برق شکايت دارند.
درخبرنامۀ دفتر سخنگوى رئيس جمهور که يک نسخۀ آن به دسترس آژانس خبرى پژواک قرار گرفته، نوشته شده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، با قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان، بعد از ظهر روزشنبه ٨ قوس صحبت تیليفونی نمودند.
منبع نوشته است که در این تماس تیليفونی، هر دو جانب در مورد روابط دوستانه و نیک میان دو کشور صحبت کردند و رئیس جمهور ترکمنستان، برگزاری موفقانۀ کنفرانس جنيوا را به رئیس جمهور غنی تبریک گفت و افزود که کشورش در راستای کمک و همکاری دوامدار با افغانستان، متعهد مى باشد.
در خبرنامه آمده است که رؤسای جمهور دو کشور، در خصوص کارهای انجام شده و پروژه های تاپی و تاپ و تمدید شبکه فایبر نوری نیز صحبت کردند و بخاطر تکمیل کردن این پروژه ها، روی میکانیزم های سه جانبه و چهارجانبه به توافق رسیدند.
به نقل از خبرنامه، سران دو کشور همچنان در خصوص واردات برق به افغانستان صحبت کردند و در این زمینه توافق شد که شرکت برشنا با جانب ترکمنستان، وارد گفتگو شود؛ تا مشخصات و جزئیات واردات برق را به افغانستان، نهایی سازند.
منبع نوشته است که در این تماس تیليفونی، رئیس جمهور ترکمنستان گفت که به کمک این کشور، یک مسجد جامع در بندر آقینه که گنجایش ۵۰۰ نمازگزار را دارد، اعمار گردیده که در روزهای آینده افتتاح می گردد.
رئیس جمهور غنی، در این خصوص گفت که وزیر ارشاد، حج و اوقاف افغانستان، در مراسم افتتاح مسجد مذکور، اشتراک خواهد کرد.