صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

غنی و عبدالله درباره افتتاح جلسه شورای عالی مصالحه ملی گفت‌وگو کردند

غنی و عبدالله  درباره افتتاح جلسه  شورای عالی مصالحه ملی گفت‌وگو کردند

محمداشرف غنی، رییس جمهور و عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی باهم دیدار کردند.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که در این دیدار عبدالله عبدالله در مورد نتایج سفر اخیرش به ترکیه به رییس جمهور، معلومات داده است.
به گفته او، در این دیدار روی پیشرفتها در گفتوگوهای صلح در دوحه، به صورت تفصیلی بحث شده است.
صدیقی میگوید که دو طرف در رابطه به آمادگیها برای برگزاری جلسه قریبالوقوع شورای عالی مصالحه ملی، نیز گفتوگو کردهاند.
تشکیل و فعال شدن سریع شورای عالی مصالحه ملی از خواستهای جدی جامعه جهانی در چند روز گذشته و پس از برگزاری نشست ژنو بوده است.
نمایندگی سیاسی اتحادیه اروپا، سفارت بریتانیا و سفارت امریکا در کابل به صورت مکرر از دولت خواستهاند، این شورا را که مسوولیت مدیریت و راهنمایی گفتوگوهای صلح را دارد، فعال کند.
ارگ و سپیدار روی جزییات افتتاح جلسه شورای عالی مصالحه ملی دچار اختلاف است. پیش از این رییس جمهور چهل نفر را در شورای عالی مصالحه تعیین کرده بود که با مخالفت شورای عالی مصالحه روبرو شد.
هرچند این اختلافات جزیی گزارش شده است. از جمله اختلاف روی محل افتتاح جلسه شورای عالی مصالحه ملی است. ریاست جمهوری اصرار دارد که این جلسه در ارگ برگزار شود.
شورای عالی مصالحه ملی براساس توافقنامه سیاسی که در ۲۸ ثور امسال از سوی محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا شد، ایجاد شد. این نهاد دارای تشکیلاتی از جمله «کمیته رهبری» و «مجمع عمومی» است که تاکنون تشکیل آن اعلام نشده است.