صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۸ قوس ۱۴۰۱

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بانک مرکزی: جواز صرافی‎ها شرکتی می‌شود

بانک مرکزی: جواز صرافی‎ها شرکتی می‌شود

بانک مرکزی افغانستان در نظر دارد که جوازهای انفرادی صرافان را به جوازهای شرکتی تغییر دهد تا نرخ افغانی در بازار ثابت بماند.
اجمل احمدی سرپرست بانک مرکزی افغانستان شام روز شنبه شش جدی در نشستی که محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور با صرافان کشور داشت، این سخن را ایراد کرد.
آقای احمدی در این نشست به رئیس جمهور و صرافان گفت که کار روی اصلاحات بانکداری ادامه دارد و میخواهیم که جوازهای انفرادی صرافان را به جوازهای شرکتی تغییر دهیم.
او افزود که اصلاحات در بانک مرکزی جریان دارد، هماهنگی بیشتر شده، بحث روی چالشها و توزیع جوازهای جدید آغاز شده و برای تامین امنیت صرافان توجه صورت گرفته است.
سرپرست بانک مرکزی گفت که در هفته گذشته برنامه تشویقی را برای صرافان آماده کردهایم تا آنان جواز شرکتی بگیرند و هدف ما این است که نرخ افغانی را ثابت نگهداریم.
عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه گفت: ما تلاش داریم که سکتور خصوصی بیشتر تقویت شود و مالیات اصناف مختلف را جمع آوری کنیم و با توزیع جواز شرکتی به صرافان، مشکلات آنان حل خواهد شد.
در این نشست میرافغان صافی رئیس شورای سراسری صرافان گفت که روابط با بانک مرکزی بهتر شده است. او ضمن اینکه خواهان تمدید جواز صرافان شد، گفت که خواست ما این است تا مالیه ثابت شود، به دوسیههای صرافان در لوی سارنوالی رسیدگی صورت گیرد و مشکل انتقالات داخلی حل شود.
پس از سخنان حاضران، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری گفت که در قسمت رسیدگی به دوسیههای صرافان اقدام خواهد شد و ضرورت واضح است که شرکتها ایجاد شود.
آقای غنی به به رئیس بانک مرکزی هدایت داد که برای یک دورۀ انتقال بالای مالیه ثابت، با صرافان به نتیجه برسد و ضروریات شرکتها با درنظرداشت واقعیتها تعیین شود و این هم به یک مرحله انتقال نیاز دارد.
رئیس جمهور غنی تصریح کرد: هدف ما این است که فعالیتهای صرافان بیشتر منظم و منسجم گردد و مشکل مالیات را وزارت مالیه حل می کند.
رئیس جمهور در اخیر سخنانش گفت که افغانستان به طرف دیجیتال شدن میرود و در آینده انتقالات الکترونیکی به صورت معیاری فراهم خواهد شد.