صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۷ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کابل تاریک‌تر می‌شود؛ ازبیکستان و تاجیکستان صادرات برق‌شان را کاهش دادند

کابل تاریک‌تر می‌شود؛  ازبیکستان و تاجیکستان صادرات برق‌شان را کاهش دادند

شرکت برشنا اعلام کرده است که کشورهای ازبیکستان و تاجیکستان صادرات برقشان را به افغانستان کاهش داده است و پرچاویها افزایش مییابد.
شرکت برشنا روز شنبه 20 جدی با نشر خبرنامهای نوشته است که کشور ازبیکستان میزان صادرات برقش را به افغانستان از ۳۰۰ میگاوات به ۱۵۰ میگاوات کاهش داده است.
در این خبرنامه همچنین نوشته شده است که علاوه بر کشور ازبیکستان، کشور تاجیکستان نیز میزان برق خود را به افغانستان از ۹۰ به ۶۰ میگاوات کاهش داده است.
ریاست برشنا میگوید که هم اکنون شهر کابل با ۶۵ میگاوات برق وارداتی و نیز ۱۰۵ میگاوات برق تولید داخل، تامین انرژی میشود. پارکهای صنعتی نیز فاقد برق است.
پیش از این شرکت برشنا گفته بود که شهر کابل حدود ۶۷۰ میگاوات برق نیاز دارد که ۴۴۰ میگاوات برق به شهروندان کابل توزیع میشود. در آن زمان حدودا 12 ساعت شهروندان کابلی برق نداشتند.
اکنون با کاهش برق وارداتی ازبیکستان و تاجیکستان، شرکت برشنا گفته است که میزان پرچاویها در شهر کابل افزایش خواهد یافت. این ریاست از شهروندان خواسته است که تا زمانی که روند برقرسانی عادی نشده است، در مصرف برق صرفهجویی کنند.
این درخواست در حالی مطرح میشود که در روزهای اخیر اکثر نقاط شهر کابل در تاریکی مطلق فرو رفته بود و برق آن کمتر از نیم ساعت در شبانه روز بود.
این مشکل باعث شده بود که تعداد زیادی از شهروندان کابلی، در فضای مجازی به سیستم برق رسانی شرکت برشنا اعتراض کنند و مسئولان این شرکت را «بیکفایت» بخوانند.
شرکت برشنا روز پنجشنبه (19 جدی) در پی این اعتراض ها با عنوان «خوش خبری» نوشته بود که پس از تلاشهای پی‌‌درپی رهبری شرکت برشنا به هدف رفع کمبود برق وارداتی، مشکل برق وارداتی ازبیکستان در حال حل شدن است.
در خبرنامه نوشته شده بود که «هم اکنون در نایب آباد برق به ۳۰۰ میگاوات افزایش یافته و مقدار برق تاجیکستان از ۸۰ میگاوات به ۱۲۰ میگاوات رسیده است که پس از تامین برق ولایات شمالی ۲۱۰ میگاوات به کابل میرسد. این که مصرف برق از طرف شب افزایش مییابد.» برشنا گفته بود که ۴۴ میگاوات از ماهیپر، ۲۲ میگاوات از سروبی و ۹۶ میگاوات برق را از فابریکه نغلو به دست میآورد که با برق وارداتی موجود در مجموع به ۳۷۲ میگاوات میرسد.
افغانستان به شدت به برق وارداتی وابسته است و ۷۷ درصد برق کشور از تاجیکستان، ازبیکستان، ترکمنستان و ایران وارد میشود و میزان تولید برق در کشور حدود ۱۹ درصد از نیازمندیها را تامین میکند. چهار درصد از تولید داخلی از طریق نیروگاه حرارتی و انرژی تجدیدپذیر و بقیه نیز در نیروگاههای آبی تولید میشود.