صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

۱۸.۴ میلیون شهروند افغانستان نیاز فوری به‌کمک‌های بشردوستانه دارند

۱۸.۴ میلیون شهروند افغانستان  نیاز فوری به‌کمک‌های بشردوستانه دارند

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سارمان ملل متحد با نشر گزارشی اعلام کرده که ۱۸.۴ میلیون شهروند افغانستان نیاز فوری به کمکهای بشردوستانه دارند.
مرکز درمان کودکان سوء تغذی در شفاخانه حوزهای هرات پُر از کودکانی است که تغذیه ناسالم پایشان را به این مرکز درمانی کشانده است.
عبدالقیوم که باشنده اصلی ولایت بادغیس است کودک یک ماههاش را که دچار سوء تغذی شده به این مرکز آورده است. او میگوید مادر این کودک زمان تولد نوزادش جان باخت و کودکش به علت نبود شیر مادر و فقر بیمار شد.
او میافزاید: «بچه من وقتی بهدنیا آمد مادرش فوت کرد، او که شیر مادر نخورد و من توانایی خرید شیر خشک را برایش نداشتم، به سوء تغذی دچار شد. داکتران در بادغیس گفتند باید به هرات بستر شود.»
به اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، از هردو کودک در کشور، یکی از آنان دچار سوء تغذی است.
فقر و دسترسی محدود به مواد غذایی سالم، علتهای اساسی افزایش سو تغذی میان کودکان در کشور خوانده میشود.
در گزارش سازمان ملل، ۱۸.۴ میلیون افغان نیازمند فوری کمکهای بشردوستانه استند. رقمی که نسبت به سال پار تقریباً دوبرابر افزایش یافته است.
همهگیری ویروس کرونا و تاثیرات اقتصادی-بهداشتی ناشی از انتشار این ویروس، سطح نیامندی شهروندان افغانستان را دو برابر ساخته است و این کشور را در رده دومین کشور نیازمند جهان به سیستم غذایی صحی قرار داده است.
با این حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید آنان در سه ماه زمستان تنها به یک میلیون نیازمند میتوانند مواد غذایی توزیع کنند.
احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید: «سال گذشته ده میلیون نفر به کمکهای بشردوستانه نیاز داشتند امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا افزایش پیدا کرده این رقم واقعاً نگرانکننده است. حوادث طبیعی و غیرطبیعی مانند چنگهای داخلی عامل آن است، اما ما تنها به یک میلیون میتوانیم امسال کمکرسانی کنیم.»
به اساس این گزارش ۱۶۲ سازمان بشردوستانه در افغانستان فعالیت دارند که با همکاری دولت افغانستان توانایی کمک به ۱۵.۷ میلیون افغان را در یک سال دارند.
اما با وجود فعالیت نهادهای مختلف کمکرسانی در بیست سال اخیر وضعیت معیشتی شهروندان بخصوص در دور دستها تغییر چندانی نکرده است، فقر، بیکاری و عدم دسترسی به سیستم غذایی سالم، هنوز دامن گیر کتله عظیمی از شهروندان کشور است.