صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نمایشگاه بین‌المللی توسعه و پیشرفت تجارت در کابل گشایش یافت

نمایشگاه بین‌المللی توسعه و پیشرفت تجارت در کابل گشایش یافت

نمایشگاه بینالمللی توسعهی پیشرفت تجارتی و گفتمان سکتور خصوصی با ایجاد دوصد غرفه در کابل گشایش یافت.
این نمایشگاه روز دوشنبه 22 جدی با حضور مقامهای دولتی، نمایندگان مردم در شورای ملی و شرکتهای خصوصی برگزار شد و قرار است تا سه روز دیگر در کابل، هوتل «قصر بینظیر» ادامه یابد.
در این نمایشگاه شرکتهای بزرگ تولیدی از سراسر کشور محصولاتشان را در بخشهای صنعت، زراعت، معارف، معادن و بانکداری به نمایش گذاشتهاند.
در این نمایشگاه شرکتهای ازبیکستانی نیز پنجاه غرفه را گرفتهاند و محصولات خود را به نمایش گذاشتهاند. مصطفی مجیدیار سرپرست ریاست عمومی مالی و اداری وزارت صنعت و تجارت در مراسم گشایش این نمایشگاه تاکید کرد که وزارت صنعت و تجارت به هدف معرفی محصولات تولیدی افغانستان در سال آیندهی خورشیدی نمایشگاههای بیشتری را در داخل و خارج از کشور برگزار خواهد کرد. آقای مجیدیار افزود که در نمایشگاههای داخلی ۷۰ درصد و در نمایشگاههای خارجی ۵۰ درصد سهم برای خانمها در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر؛ محمداعلم ایزدیار معاون اول مجلس سنا ضمن استقبال از برگزاری نمایشگاه گفت که این چنین اقدامات باعث افزایش همکاری میان وزارت صنعت و تجارت و سکتور خصوصی میشود. در همین حال عبدالهادی فرهنگ رییس عمومی اتحادیه ی تاجران و سرمایه گذاران افغانستان تاکید کرد که همکاری وزارت صنعت و تجارت نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است و این باعث علاقمندی بیشتر سکتور خصوصی برای سرمایه گذاری و فعالیت های صنعتی شده است. حکومت هر چند تلاش میکند تا سرمایهگذاری بیشتری در کشور جلب شود، اما تاکنون نتوانسته موفق عمل کند. ناامنی، نبود زیربنا و حمایت کافی از علل اصلی سرمایهگذاری نشدن است.
بر اساس گزارشها بیلانس تجارت در کشور بسیار نامتوازن است. بر اساس این گزارشها، 90 درصد واردات و 10 درصد صادرات داریم. حکومت در چند سال اخیر چند دهلیز هوایی و دادن سوبساید، تلاش کرد که محصولات بیشتری را صادر کند، اما این اقدام نیز به گفته تاجران موثر واقع نشده است.