صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سفیر کوریای جنوبی: کوریای جنوبی از نظام سیاسی و دستاوردهای مردم افغانستان حمایت می‌کند

سفیر کوریای جنوبی:  کوریای جنوبی از نظام سیاسی و دستاوردهای مردم افغانستان حمایت می‌کند

آقای چویتایهو سفیر جدید کوریای جنوبی در کابل در دیداری با سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری گفته است که دولت کوریای جنوبی از نظام سیاسی و دستآوردهای مردم افغانستان حمایت میکند.
دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری دوشنبه 22 جدی با نشر اعلامیهای گفته است که حمایت دولت کوریا از نظام سیاسی افغانستان، تحکیم بیشتر روابط سیاسی میان دو کشور، توسعه روابط اقتصادی و تجاری، ایجاد تسهیلات میان سکتور خصوصی دو کشور، همکاریهای فرهنگی کوریا برای افغانستان و تداوم کمکهای بشردوستانه کوریا برای مردم افغانستان از جمله موضوعاتی بود که سفیر کوریا در این ملاقات برای تداوم و انجام آن از جانب دولت کوریا اطمینان داد.
در این دیدار، سفیر کوریا بر تحکیم روابط دو کشور افغانستان و کوریا تأکید کرد و گفت که دولت کوریا به صورت همهجانبه از نظام سیاسی افغانستان و دستآوردهای مردم افغانستان حمایت میکند و برای به موفقیت رسیدن پروسه صلح، بر کاهش خشونتها از جانب طالبان تأکید دارد.
وی همچنین گفت که دولت کوریا در سال پیشرو یک مرکز فرهنگی را برای تقویت روابط فرهنگی میان دو کشور در ولایت بامیان راه اندازی خواهد کرد.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در این دیدار گفته است که دولت افغانستان برای انجام حسننیت و اعتمادسازی در راستای پروسه صلح ، گامهای اساسی را برداشته است ولی جانب طالبان به هیچ یک از تعهدات خود تاکنون عمل نکرده است.
دانش در این دیدار تصریح کرده است که تاهنوز میان طالبان و گروههای تروریستی رابطه مستقیم وجود دارد و گروه طالبان بر خشونت و کشتار شهروندان افغانستان همچنان ادامه داده است.
آقای دانش همکاریهای فرهنگی میان افغانستان و کوریا را مهم و مؤثر خواند و وعده سپرده که دولت افغانستان و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برای تحکیم روابط فرهنگی میان دو کشور و ایجاد زمینه برای فعالیتهای فرهنگی و آموزشی کوریا در افغانستان همکاریهای لازم را انجام خواهد داد.
در این دیدار سفیر کوریا وعده سپرده است که با کاهش شیوع  ویروس کرونا، وی زمینه و تسهیلات لازم را میان سکتور خصوصی و تاجران دو کشور افغانستان و کوریا فراهم خواهد ساخت تا روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور افزایش یابد.