صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۹ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سه میلیون کودک بازمانده از واکسین پولیو در کشور، واکسین می‌شوند

سه میلیون کودک بازمانده از واکسین پولیو در کشور، واکسین می‌شوند

وزارت صحت عامه کشور میگوید، یک گروه تخنیکی روی برنامۀ کار میکند که در نتیجه واکسین پولیو به سه میلیون کودک نیازمند برسد.
به گفتۀ وزارت صحت، با متخصصان بینالمللی و همکاران تخنیکیاش، یک کمپاین فرعی تطبیق واکسین پولیو را عملی میکنند.
نورالله ترهکی از سخنگویان وزارت صحت گفت که تلاش خواهند کرد تا در تطبیق واکسین ضد فلج کودکان، حمایت عالمان دینی را هم جلب کنند: «سه میلیون کودک که از واکسین پولیو بازماندهاند باید واکسین شوند. گروههای کاری ما را تقویت کرده ایم. پرسونل و مقدار واکسین پولیو را افزایش دادهایم. کمپاینهای سیار را آغاز میکنیم تا در همکاری با وزارت حج و اوقاف، نشستهای را در مسجدها با خطیبان و بزرگان برگزار کنیم.»
در افغانستان در سال ۲۰۲۰ میلادی حداقل ۵۶ واقعه مثبت پولیو یا فلج کودکان ثبت شد. این آمار پس از سال ۲۰۰۱ میلادی، بالاترین شمار مبتلایان است.
کودکانی که به این بیماری مبتلا شدهاند، از سه ماه تا سه سال عمر دارند. یکسال پیشتر از این یعنی در ۲۰۱۹، در مجموع ۲۹ واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده بود.
ادامه جنگها، ممانعت طالبان از واکسین خانه به خانه و سایر چالشهای اجتماعی، از عوامل اصلی افزایش وقایع مثبت پولیو یا فلج کودکان در افغانستان دانسته میشود.
بیشتر رویدادها در ولایتهای ناامن افغانستان ثبت شده اند. پسر نور محمد باشنده ولسوالی چوری ولایت ارزگان، پنج سال پیش به پولیو مبتلا شد. حالا که این پسر هشت ساله شده، از ناحیه پا معیوب است.
پدرش، نور محمد میگوید که در گذشته بنابر باورهای ناپسند جامعه، واکسین پولیو را بر فرزندش تطبیق نکرد و حالا پیشمان است: «بر سایر فرزندانم واکسین پولیو را تطبیق میکنم. با این پسرم که فلج شده، زیاد مشکل دارم. برای درمان او به جاهای مختلف رفتم اما بهبود نیافت. حالا که به خانه میآیم با او خیلی با مشکل روبرو میشوم. اصلاً به او دیده نمیتوانم.»
به نقل از رادیو آزادی؛ میرجان راسخ مسئول رسانهای برنامه محو پولیو در وزارت صحت عامه میگوید، با آنکه طالبان در مناطق تحت کنترولشان، به تطبیق واکسین پولیو در مسجدها و کلینیکها اجازه میدهند، بازهم شمار خیلی کمی از کودکان در آنجاها واکسین میشوند.
ذبیحالله مجاهد از سخنگویان طالبان میگوید، آنها در کندهار، ارزگان، زابل و هلمند تنها در مسجدها و خانههای ملکها اجازه تطبیق واکسین پولیو را میدهند: «در مناطق جنگی از پروسه واکسین به صورت پیهم برای جمع آوری معلومات استخباراتی کار گرفته شده، بناءً مجبور هستیم، راههای بدیل برای آن در یابیم. در سایر ولایتها، واکسین به صورت عادی تطبیق میشود، با آن مشکلی نداریم.»
اما مقامهای وزارت صحت عامه، ادعای طالبان را رد میکنند و میگویند که تطبیق واکسین پولیو هیچگونه هدف سیاسی ندارد.
مسئولین در برنامه محو پولیو در وزارت صحت میگویند، بنابر همهگیری ویروس کرونا مجبور شدند تا از فبروری سال ۲۰۲۰ تا اگست همین سال، برنامههای تطبیق واکسین پولیو را به تعویق اندازند.