صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۷ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ده‌ها نمازگزار در کندز، پس از تحریک ملاامام به یک رادیو حمله کردند

ده‌ها نمازگزار در کندز، پس از تحریک ملاامام به یک رادیو حمله کردند

مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که در پی تحریک یک ملاامام، دهها نمازگزار به دفتر رادیو زهره حمله کردند و تاسیسات آن را تخریب کردند.
این مرکز گفته است که این رویداد روز جمعه، بیستوششم جدی در ناحیه اول شهر کندز رخ داده است و نمازگزاران به تحریک پیشنماز مسجد فیروزکوهی در این منطقه به دفتر رادیو زهره حمله کردهاند.
پولیس کندز وقوع این رویداد را تأیید کرده است، اما درباره آن جزییات نداده است.
محسن احمدی، مدیر مسوول این رادیو نیز گفته است، کسانی که برای نماز جمعه به مسجد فیروزکوهی رفته بودند همراه با ملا امام این مسجد به رادیو زهره حمله کردند که گویا نشرات رادیو با سیستم صوتی مسجد درآمیخته است.
آقای احمدی گفت که رادیو زهره ساعت ۱:۳۰ پس از چاشت روز جمعه مورد حمله نمازگزاران قرار گرفته است.
او افزود، در حالی که رادیو زهره از ساعت ۹:۰۰ تا ۱:۰۰ پس از چاشت روز جمعه به دلیل نداشتن برق نشراتش متوقف بوده است. مدیر مسئول رادیو زهره بر پیگیرد عاملان این حمله تاکید دارد و میگوید که در این حمله، تمام وسایل نشراتی این رادیو از بین رفته است.